Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 916142

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 24 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD UPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata DELTA upanja (u daljnjem tekstu UVSPDR DELTA upanja ) 32 270 upanja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA upanja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skuptina UVSPDR DELTA bila je 09. oujka 2004. godine. UVSPDR DELTA upanja upisana je 17. oujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, Slubi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. oujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Vijesti

Vijesti

Maslenica je otvorila vrata kona?noj pobjedi


Tjedan u kojem se obiljeava 21. obljetnica Vojnoredarstvene operacije Maslenica zapo?eo je ju?er polaganjem vijenaca i paljenjem svije?a na spomen obiljejima u Murvici, Islamu Latinskom, Slivnici Gornjoj i Posedarju.Po?ast poginulim hrvatskim braniteljima, ali i svim rtvama Domovinskog rata odao je zadarski upan Stipe Zrili? sa svojim zamjenicima Rudolfom Dvorskim i Boidarom Longinom te predstavnicima op?inskih vlasti na onim podru?jima gdje se prije 21 godinu vodila prva velika oslobodila?ka operacija u Domovinskom ratu. Isto su u?inili i mnogobrojni sudionici operacije Maslenica, predstavnici braniteljskih udruga, roditelji i rodbina poginulih branitelja prisje?aju?i se ranih jutarnji sati 22. sije?nja 1993. kad je zapo?ela prekretnica u Domovinskom ratu.

Više...

"Stresan doga?aj neopravdava g?u. Tamaru Koji? u iznoenju navedenih izjava s negativnim kontekstom o jednoj od elitnih postrojbi MUP-a RH kako u Domovinskom ratu tako i u ovo mirnodopsko vrijeme stoga traimo javnu ispriku i najotrije osu?ujemo izjavu g?e. Tamare Koji?, u navodu da je takla osinje gnijezdo govore?i o Specijalnoj jedinici policije Ajkule, te drimo da je ista izjava krajnje sramotna i nedopustiva pogotovo to je to izrekla vije?nica Grada Bakra i predsjednica SDP-a Grada Bakra", navodi se u prip?enju Udruge.Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula reagirala je na izjave Tamare Koji? o eksploziji u dvoritu njezine ku?e na Krasici i navode da je taknula u osinje gnijezdogovore?i o Specijalnoj jedinci policije Ajkule i prostora na Kukuljanovu koji koristi. Priop?enje medijima odlu?ilo su poslati nakon u?estalih upita ?lanova Udruge i ostalih suboraca i prijatelja...


Više...

Ministarstvo branitelja objavljuje natje?aj


Objavljen natje?aj Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za akademsku godinu 2013./2014.

Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, raspisuje natje?aj za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjos?kolskog obrazovanja, redovitoga sveuc?ilis?nog i struc?nog studija, te za dodjelu naknada dijela tros?kova s?kolarine poslijediplomskih studija na visokim uc?ilis?tima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatoc?enih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za s?kolsku, odnosno akademsku godinu 2013/2014.

pogledaj vie na:www.branitelji.hr