Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 916137

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 22 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD UPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata DELTA upanja (u daljnjem tekstu UVSPDR DELTA upanja ) 32 270 upanja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA upanja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skuptina UVSPDR DELTA bila je 09. oujka 2004. godine. UVSPDR DELTA upanja upisana je 17. oujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, Slubi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. oujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Vijesti

Vijesti

Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

Slika /slike/ruke_MCDR.jpg

ele?i o?uvati sje?anje na Vukovar i Domovinski rat, Ministarstvo branitelja pokrenulo je projekt Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" - mjesto na kojemu ?e se na moderan, suvremen i dostojanstven na?in u?iti nove generacije o vrijednostima Domovinskog rata...

Više...


Naalost, dogodilo se to da je Me?unarodni sud pravde u Haagu odbio hrvatsku tubu za genocid protiv Srbije i, to me najvie zaprepastilo, zbog manjkavosti dokaza s hrvatske strane. A dovoljno je samo do?i u Vukovar, i dokazi su tu! Dovoljno je vidjeti 900 bijelih krieva, ?uti o 4500 ljudi ubijenih i nestalih za vrijeme agresije na Vukovar, i ve? samo to je, prema mom miljenju, dovoljno da se optui Srbiju za genocid. Me?utim, o?igledno se opet potvrdila ?injenica da se ni u ovom slu?aju ne radi o sudu pravde i da opet nije zadovoljena pravda ne samo kada su u pitanju stradanja i rtve Vukovara ve? za sve stradale hrvatske krajeve u Domovinskom ratu komentirao je ju?er Igor Gavri?, predsjednik Gradskog vije?a Vukovara i ?elnik Udruge djece poginulih branitelja iz Domovinskom rata, mladi Vukovarac kojem je otac nakon pada tog grada u kasnu jesen 1991. godine ubijen na stratitu Ov?ara...

Više...

Humanitarni turnir za Gorana u Cerni


Nai mladi ?lanovi udruge po prvi
put su nastupili ju?er zajedno
nahumanitarnom turniru u
Cerni zaGorana Crnjca-Crnog.
Svaka ?ast na odazivu,
spremni su i dalje biti dio
kolektiva kad su u
pitanju humanitarne akcije.
Sve pohvale za
Tonija,Brunu,Marca,u?u,
Kruleta,Cvitkovi?a,
Iliju,Karla,Filipa.
Gorane izdri!


Više...

Humanitarni turnir u malom nogometu za Gorana Crnjca Crnog iz Cerne


Udruga navija?a Bronxi Cerna organizira humanitarni turnir u malom nogometu za Gorana Crnjca Crnog iz Cerne. Turnir ?e se odrati 25.1. 2015. u kolskoj dvorani, a sav prihod od dobrovoljno pla?enih ulaznica ide Goranu. Uz to, u svakom kafi?u u Cerni je postavljena kutija za donacije.Ovom humanitarnom doga?aju odazvat ?e se i USPDR"Delta"upanja gdje ?e po prvi put nastupiti mladi ?lanovi udruge.Poziv svim ?lanovima udruge da se odazovu na ovu akciju te da pomognemo Goranu...

Više...


U Zadru je danas, 21. sije?nja 2015. polaganjem vijenaca i odavanjem po?asti svim poginulim hrvatskim braniteljima u operaciji, ispod sredinjeg kria na zadarskom gradskom groblju, zapo?elo obiljeavanje 22. godinjice vojno redarstvene operacije Maslenica.Zajedni?ki vijenac su poloili izaslanstvo Predsjednika RH, Hrvatskog sabora i Vlade RH na ?elu sa predsjednikom Hrvatskog sabora Josipom Lekom, izaslanstvo OSRH i Ravnateljstva policije na ?elu s izaslanikom ministra obrane i na?elnika GS OSRH general bojnikom Matom Ostovi?em, predstavnici Zadarske upanije, grada i udruga hrvatskih branitelja me?u kojima i umirovljeni general Ante Gotovina i drugi. Vijenci su poloeni i na spomen-obiljeju 3.bojne 4. gbr Imotski sokolovi u Zadru.Program je nastavljen mimohodom pripadnika ratnih postrojbi, sudionika operacije Maslenica starom jezgrom grada Zadra te okupljanjem u crkvi sv. ime gdje je sluena misa, koju je predvodio je nadbiskup zadarski mons. elimir Pulji?...

Više...

Iz op?ine Dobrinj stigli ku?anski aparati za devet stradalih obitelji


UPANJA Iz op?ine Dobrinj s najve?eg hrvatskog otoka Krka na?elnik op?ine Neven Komadina doao je s tri predstavnika u potopljena mjesta upanjske Posavine.

U upanji ih je primio ?uro Merc, predsjednik Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Delta upanja. - Udruga je ranije uspostavila dobre odnose s op?inom koja se uklju?ila u akcije pomo?i potopljenima. Bila je ovo prilika da od na?elnika Komadine bolje upoznamo Dobrinj - rekao je Merc.

- Dobrinj je jedna od sedam jedinica lokalne samouprave u kojoj ivi 2000 stanovnika u 20 naselja na povrini od 54 ?etvorna kilometra. U nas se dobro ivi zahvaljuju?i turizmu koji je okosnica razvoja, a u op?ini djeluje 100 obrtnika. ..

Više...

22.obljetnica VRO "Maslenica-93."

22. obljetnica VRO Maslenica '93

Tre?im me?unarodnim turnirom u sjede?oj odbojci u Sportskom centru Vinjik u Zadru u subotu ujutro po?elo je obiljeavanje 22. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Maslenica kojom je oslobo?eno podru?je koja je privremeno zaposjeo velikosrpski agresor te je ponovno povezan sjever i jug Republike Hrvatske.

Na turniru u organizaciji zadarskoga kluba O.K.I. est je sudionika - Hrvatska reprezentacija u sjede?oj odbojci, klubovi iz Splita, ibenika i Knina, te dva kluba iz BiH, me?u kojima svjetski i europski prvaci "Fantomi" iz Sarajeva.

Otvaraju?i turnir zadarski gradona?elnik Boidar Kalmeta je rekao kako mu je ?ast to upravo ovim turnirom po?inje obiljeavanje akcije Maslenica...

Više...

Udruga ratnih pripadnika ATJ Lu?ko 90...

Udruga ratnih pripadnika ATJ Lu?ko '90: Vlado Mari? nije vie mogao opstati u uredu predsjednika koji nije imao razumijevanja za hrvatske branite...
Obavjetavamo hrvatsku javnost da je ?lan nae Udruge ratnih pripadnika ATJ Lu?ko '90 ina ratni pripadnik g. Vlado Mari? u dogovoru sa Udrugom i njenim ?lanovima dao neopozivuostavku na dunosti Predsjednika Savjeta za ratne veterane i ?lanaDravnog Povjerenitva zavojna odlikovanja i priznanja u Uredu Predsjednika Republike Hrvatske.

Udruga ratnih pripadnika ATJ Lu?ko '90, temeljem zaklju?aka sa zajedni?ke sjednicepredsjednitava Udruga odranoj 10. velja?e 2010. godine dala je prijedlog za imenovanje g.Vlade Mari?a na dunost ?lana Savjeta za ratne veterane u Uredu predsjednika RH.Gospodin Vlado Mari? je svojim hrabrim i ?asnim djelima u Domovinskom ratu, teaktivnim sudjelovanjem u radu Udruge, dokazao da zadovoljava sve kriterije potrebne zaobavljanje dunosti u imenovanom Savjetu...

Više...

Vlado Mari? dao ostavku na mjesto Savjeta za ratne veterane

Ured predsjednika ostao je bez savjetnika za ratne veterane
Ured Predsjednika potvrdio je u utorak da je Vlado Mari? predsjedniku Ivi Josipovi?u uputio pismo u kojem je podnio ostavku na mjesto predsjednika
Savjeta za ratne veterane Predsjednika Republike Hrvatske.

Mari? u pismu, kako prenose mediji, zamjera predsjedniku da nema do kraja razumijevanje i shva?anje biti problema koji su od vitalne vanosti za hrvatske branitelje kao i metodu iscrpljivanja od strane najviih dravnih institucija prema Udrugama iz Domovinskog rata kao i prema najteim HRVI i braniteljima koji prosvjeduju ispred Ministarstva branitelja.

Više...

Na pogrebu Ivana Veki?a nitko iz vojske,policije i Ministarstva branitelja

SRAMOTA: Na pogrebu ministra Ivana Veki?a nitko iz vojske, policije i Ministarstva braniteljaIVAN VEKI?, ratni ministar unutarnjih poslova i jedan od osniva?a HDZ-a,pokopan je u Vinjevcu, prigradskom osje?kom naseljukraj Osijeka.Na komemoraciji u Velikoj vije?nici Skuptine Osje?ko-baranjske upanije u prisutnosti obitelji, prijatelja, suboraca i potovatelja, od Veki?a se u ime Udruga hrvatskih branitelja oprostio Damir Buljan rekavi kako je Veki? Hrvatsku volio svojim ivotom i djelima i kako je dao veliki doprinos njezinoj slobodi i stvaranju demokracije.Ivan Veki? ro?en je u Poljicama kod Vrgorca 18. listopada 1938.Saborski zastupnik bio je od 1990. do 1992. godine, a dunost ministrapolicije obnaao je od 31. srpnja 1991. do 18. travnja 1992. godine. Odlikovan je Redom Ante Star?evi?a. Prije nekoliko godina bio je jedan od osniva?a i predsjednik Udruge Hrvatska straa...

Više...

Kako smo branili grad

Od velikih kia koje su padale tijekom cijelog travnja na podru?jima Bosne, Srbije i Hrvatske, nabujale su rijeke u tim dravama. I u upanjskoj Posavini razina podzemnih voda je rasla, zemlja vie nije mogla primiti ni kapi, a voda je u ponekim upanjskim ulicama dosezala i do koljena. Prepuni odvodni kanali nisu imali kamo vodu otpremiti pa se ona irila vrtovima dvoritima ulicama i njivama.

Tog petka 16. svibnja, kia koja ve? tjednima neprestalno pada, kao da je usitnila i izgubila snagu, ali Sava je po?ela brzo rasti tako da je ve? prijepodne prelila prijeko u Basutsku koja za visokih vodostaja slui kao akumulacija i napunila je na op?e iznena?enje u svega nekolio sati. Tek kasnije ?emo saznati da je voda tamo provalila nasip na nekoliko mjesta.

Više...


Ivan Veki? 18.10.1938 - 17.12. 2014. godine. Ratni ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske od 31. srpnja 1991. do 15. travnja 1992. godine.
Posljednje rije?i pokojnog ratnog ministra i po?asnog predsjednika Udruge Specijalne policije bile su: "Ne dajte domovinu za koju smo krvarili, drite se zajedno i budite za dom spremni!"

Po?ivao u miru!


NEKA MU JE VJE?NA SLAVA I HVALA!

Iz povjesti Domovinskog rata Posavine:02.12.1992.


Na dananji dan 02.12.1992. srbi su raketama tipa LUNA pucali po Oraju i okolnim selima. Uovom stravi?nom zlo?inu pogiulo je vie ljudi i djece i u?injena golema teta. U nastavku pro?itajte izvjetaj o?evidca.Navikli ste da Vam pri?am svoja sje?anja i osobno doivljeno ili doivljaje svojih suboraca u domovinskom ratu. Ova pri?a nije jedan od mojih osobnih doivljaja ili mojih suboraca, ovo je pri?a o djeci, u malenom mjestu Ugljara, predgra?u Oraja

Više...Svim prijateljima i suborcima Specijalne jedinice policije "Delta-upanja"javljamo tunu vijest da nas je danas napustio na prijatelj i suborac Ratko Kova?evi?.Sahrana ?e biti obavljena 05.12. u 14,00 sati na groblju Sv.Jurja u upanji.Neka mu je laka Hrvatska gruda,po?ivao u miru Bojem.Obitelji izraavamo iskrenu su?ut.

USPDR"Delta-upanja"

Prvi planovi za provedbu "Ljetnog kampa-2015"


Kao to ve? znate ,2015. godine Ljetni kamp ?e se odrati u Krapinsko-zagorskoj upaniji.

Kao idealnu lokaciju za sjedite Kampa odabrali smo prostor Bedekov?anskih jezera u Bedekov?ini iz niza razloga.
Prostor je smjeten u sreditu Krapinsko-zagorske upanije ,u lijepom prirodnom okruju. U samom prostoru postoje svi uvjeti za kvalitetno provo?enje aktivnosti Kampa.
Nie je nekoliko fotografija snimljenih prije dva dana na prostoru Bedekov?anskih jezera. Sada ,u jesen,ona izgledaju tmurno ali u ljeto,kada je sve obasjano suncem,to je predivno mjesto za odmor i rekreaciju...

Više...


BONJACI Petogodinji Gabrijel Marinovi? iz Bonjaka boluje od fokalne epilepsije desne hemisfere i proteklog je tjedna uspjeno operiran u dje?joj klinici u Njema?koj. Bilo je vano da se zahvat obavi to prije, jer se pravovremenom intervencijom velikom broju djece omogu?ava gotovo potpuno normalan razvoj, uz dostizanje prosje?ne ili ?ak natprosje?ne inteligencije, ali i uz pojavu blaih smetnji. Roditelji su u kolovozu s Gabrijelom bili na monitoringu u Njema?koj i lije?nici su utvrdili da u jednom satu ima ?ak od 30 do 40 raznih vrsta napadaja...

Više...

J.Klemm:Izgleda da vrijedi parvilo,dobar branitelj je mrtav branitelj

Klemm: Izgleda da vrijedi pravilo 'dobar branitelj je mrtav branitelj'

Izgleda da ivimo u dravi u kojoj vrijedi ono ameri?ko pravilo. Dobar indijanac je mrtav indijanac.Dobar branitelj je mrtav branitelj - rekao je predsjednik Udruge Specijalne policije i vlasnik zatitarske tvrtke Klemm SecurityJosip Klemm u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2.U hrvatski Vukovar dolazimo da se sje?amo tragedije i svih rtava - komentirao je Klemm obiljeavanje Dana sje?anja u Vukovaru.Branitelji su pozivali na jedinstvo i gra?ana i politike - rekao je Klemm. Za optube da se "prodao" jer nije sprije?io dravni vrh da u?e u kolonu rekao je da je vano od koga te optube dolaze te da mu je vano da ga nisu optuili njegovi prijatelji kao to su Ante Deur i Tomislav Josi?. Rekao je kako je ponosan to je bio ?lan ATJ Lu?ko, koju je nazvao naj?asnijom jedinicom Hrvatske vojske.

Više...

Ov?ara-bol koja se nikad ne zaboravlja


Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Vukovar organizirala je i ove godine prigodni program na mjestu masovne grobnice na Ov?ari pod nazivom: OV?ARA-BOL KOJA SE NIKAD NE ZABORAVLJA".
Program je po?eo ispred Spomen-obiljeja gdje su odali po?ast masakriranim ranjenicima iz vukovarske bolnice 1991. godine, polaganjem vijenaca i paljenjem svije?a, izaslanstva Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Vukovar, Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, Vukovarsko-srijemske upanije, Grada Vukovara i braniteljskih udruga Grada Vukovara,te brojni ostali sudionici. U izaslanstvu grada Vukovara nalazili su se gradona?elnik Ivan Penava , predsjednik Gradskoga vije?a Igor Gavri? i zamjenik gradona?elnika Marijan Pavli?ek.Tijekom programa u?enici Gimnazije Vukovar izgovorili su imena svih 200 rtava i izveli prigodni recital, a molitvu za ubijene branitelje i civile na Ov?ari predvodio je fra Ivica Jagodi?, upnik Sv. Filipa i Jakova. Sveta misa za rtve masovne grobnice na Ov?ari sluena je u crkvi Kraljice mu?enika u Vukovaru, a predvodio je vl. Stjepan Vukovac, upnik iz Tovarnika.

izvor.vukovar.hr


Više članaka...

OBAVIJESTI IZ UDRUGE

NAJAVA,USKORO....
Opis fotografije nije dostupan.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

20.Obljetnica SJP "Delta"