Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 916148

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 25 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD UPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata DELTA upanja (u daljnjem tekstu UVSPDR DELTA upanja ) 32 270 upanja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA upanja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skuptina UVSPDR DELTA bila je 09. oujka 2004. godine. UVSPDR DELTA upanja upisana je 17. oujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, Slubi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. oujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Vijesti

Vijesti

Rasprava u albenom postupku u predmetu "Gotovina-Marka?" odrat ?e se u prolje?e ove godine, najavio je predsjednik albenog vije?a Haakoga suda Theodor Meron na statusnoj konferenciji u ?etvrtak u Haagu.Druga statusna konferencija u albenom postupku u predmetu generala Ante Gotovine i i Mladena Marka?a, koji su u prvostupanjskom postupku osu?eni 15. travnja 2011. godine na 24, odnosno 18 godina trajala je vrlo kratko. Sudac Meron upitao je generale za njihovo fizi?ko i psihi?ko stanje."U redu je", kratko je odgovorio general Gotovina na pitanje kako se osje?a, dok je Marka? rekao da njegovo "zdravstveno stanje nije dobro, ali da zdravstvene slube u pritvorskoj jedinici poduzimaju adekvatne mjere".

Više...

Statusna konferencija u predmetu Gotovina-Marka?

U ?etvrtak statusna konferencija u predmetu Gotovina-Marka?
Pred Haakim sudom u ?etvrtak poslijepodne odrat ?e se statusna konferencija u predmetu "Gotovina-Marka?" na kojoj bi se trebao razmotriti tijek albenog postupka.Pred Haakim sudom u ?etvrtak poslijepodne odrat ?e se statusna konferencija u predmetu "Gotovina-Marka?" na kojoj bi se trebao razmotriti tijek albenog postupka.albeno bi vije?e, prema planu rada suda, trebalo sazvati albenu raspravu u oujku ove godine, a izricanje pravomo?ne presude planirano je za kolovoz 2013. godine.Bivi zapovjednik Operativne zone Split general Ante Gotovina i bivi zapovjednik specijalne policije general Mladen Marka? 15. su travnja prole godine osu?eni na 24 odnosno 18 godina zatvora zbog zlo?ina po?injenih tijekom i nakon Oluje nad srpskim civilima koji su ivjeli na okupiranim podru?jima Hrvatske.

Više...

Tuitelji: Odbaciti


Haako tuiteljstvo pozvalo je albeno vije?e Haakoga suda da odbaci zahtjev skupine zapadnih pravnih i vojnih stru?njaka za statusom prijatelja suda jer smatra da je njihov podnesak u najve?em dijelu irelevantan ili se bavi ?injeni?nim pitanjima te ne moe biti od pomo?i albenome vije?u u razmatranju podnesenih albi na prvostupanjsku presudu, objavio je u utorak Haaki sud."Zahtjev i predloeni amicus curiae podnesak trebaju se odbaciti", navodi se o?itovanju haakoga tuiteljstva podnesenome u ponedjeljak.Obrana generala Ante Gotovine i Mladena Marka?a svoj bi odgovor trebala predati do kraja ovog tjedna.

Više...

U spomen-Zlatko Orki?


06.09.1966.-24.01.1993.

USPDR"Delta-upanja"

19.obljetnicaVRO"Maslenica 93"

Program obiljeavanja 19. obljetnice VRA

U subotu program po?inje budnicom Gradske glazbe Zadar u 8 i 30 sati. U 9 i 30 ?e se odrati polaganje vijenaca kod Sredinjeg kria na Gradskom groblju u Zadru, a zatim u 10 i 30 i na spomen-obiljeju Tre?e bojne 4. gardijske brigade "Imotski sokolovi".

U sportskoj dvorani Bibinje ?e u 11 sati biti odran malonogometni turnir "Maslenica "93" (sudjeluju ekipe sastavljene od branika, braniteljskih udruga, postrojbi HV-a i MUP-a), zatim odbojkaka utakmica K. S. O. Knin - O. K. I. Zadar i u streljani Mocire, turnir u streljatvu.

Uz prigodan glazbeni program, u Maslenici ?e u 16 sati na trgu ispred zgrade Op?ine Jasenice, biti otkriven spomenik prvom predsjedniku Republike Hrvatske dr. Franji Tu?manu.

Više...

http://www.radiozupanja.hr/img/repository/2012/01/web_image/promocija-delte.jpg
Svi se hvale junatvom, a o junacima Domovinskog rata nema emisija. Moramo isticati imena ljudi koji su dali krv za domovinu, a ne ih pretvarati u brojke-istaknuo je, izme?u ostalog, Mladen Pavkovi?, novinar i publicist, autor knjiga General pukovnik Mladen Marka?" i General Ante Gotovina", na predstavljanju u upanji u organizaciji Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Delta" upanja. O ulozi specijalaca sa upanjskog i vinkova?kog podru?ja u vrijeme Domovinskog rata govorio je Stevo Culej-Stiv, predsjednik udruge Krpelj Vinkovci,a brojne nazo?ne pozdravio je ?uro Merc, predsjednik upanjskih Delti koji je posebno zahvalio Mirjani Marka?, supruzi generala Marka?a koja je tako?er nazo?ila predstavljanju knjiga u upanji.

Više...

U spomen-Mato Adam?evi?03.01.1966-19.01.1992

USPDR"Delta-upanja
I prvi savjetnik u Haagu W. J. Fenrick podrao Gotovinu i Marka?a


Podnesak je sastavila skupina od 12 pravnih i vojnih uglednih svjetskih stru?njaka. Me?u njima su profesori me?unarodnog humanitarnog prava i umirovljeni ?asnici ameri?ke vojske, kao i bivi ?lan hakog tuiteljstva do 2004. godine, William Fenrick

Skupina uglednih zapadnih pravnih i vojnih stru?njaka zatraila je u podnesku Haakom sudu status prijatelja suda u slu?aju generala Ante Gotovine i Mladena Marka?a i pozvala albeno vije?e da preispita zaklju?ke prvostupanjske presude generalima o nezakonitim topni?kim napadima tijekom operacije Oluja. Odvjetnik generala Marka?a ocijenio je u nedjelju, u izjavi za Hinu, taj podnesak vrlo dobrim i argumentiranim.

Više...

Treba ukinuti presudu generalima!

Jedan general oporavio se od oka, drugog mu?i bolest

Me?unarodna vojna i kazneno pravna krema podnijela je zahtjev za prijateljima suda u slu?aju Oluja. Rezulat je to nedavnog zatvorenog simpozija na sveu?ilitu u Atlanti. Ondje su o prvostupanjskoj presudi raspravljali ameri?ki, britanski i kanadski vojni i pravni stru?njaci!

Smatraju da haka presuda generalima potpuno derogira me?unarodno ratno pravo!

Više...

Odbacite presudu!

Nazor: Gotovina i Marka? nisu zlo?inci

"albenom vije?u predlaemo da u potpunosti odbaci presudu protiv generala Gotovine za 'nezakonito granatiranje' Knina, Benkovca, Gra?aca i Obrovca 4. i 5. kolovoza 1995. tijekom vojne akcije Oluja, to je navedeno kao kazneno djelo u prvostupanjskoj presudi Gotovini i Marka?u koju je sudsko vije?e ICTY-ja donijelo 15. travnja prole godine.

Više...

Predstavljanje knjiga"Generali Mladen Marka? i Ante Gotovina"Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata "Delta-upanja" te novinar i publicist Mladen Pavkovi? u pastoralnoj dvorani "Blaenog Alojzija Stepinaca"crkve mu?enitva Sv.Ivana Krstitelja u upanji pozivaju Vas 19.sije?nja u 19,00 sati na predstavljanje knjiga "Generali Mladen Marka? i Ante Gotovina".Naglaavamo da nova knjiga o generalu Gotovini koja izlazi 15.01.2012.godine, prvo javno predstavljanje ?e imati u upanji...

Više...

Postavljeni plakati sa Hrvatskim generalima u Imotskoj krajini

Postavljeni plakati sa Hrvatskim generalima u Imotskoj krajini  (FOTO)Ovih dana je diljem Imotske krajine su postavjeni plakati posve?eni Hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Marka?u sa jasnim porukama "Nikada vas ne?emo zaboraviti", "Heroji i mu?enici" i "Uz heroje do groba" .

Više...


18.02.1961-07.01.1994.

Vje?na mu slava i hvala.


USPDR"Delta-upanja"

Josip Jovi? Junak Domovinskog rata

Josip Jovi? Junak Domovinskog rata

Priznanje "Junak hrvatskog Domovinskoga rata" koje je Udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke (UBIUDR) u suradnji s drugim udrugama proizalim iz Domovinskog rata dodijelila posmrtno Josipu Jovi?u, poginulom 1991. na Plitvicama, uru?eno je u Aranu Jovi?evoj majci Mariji.

Više...

animacije boi?ne slike Christmas lights

USPDR"Delta-upanja"

eli Vam Sretnu i uspjenu

Novu 2012.godinu,

a posebno generalima

Mladenu Marka? i

Anti Gotovini!

?estitka Generalima

?estit i blagoslovljen Boi?

Naim generalima

Mladenu Marka? i

Anti Gotovini

eli

Udruga Specijalne policije

"Delta-upanja"

?estitka

Boi?ne slike animacije download besplatne e-card  ?estitke Christmas
?estit i blagoslovljen Boi?,te

Sretnu i uspjenu Novu

2012.godinu

eli Vam

Udruga Specijalne policije

"Delta-upanja"

?estitka?estit i blagoslovljen Boi?,te

sretnu

i uspjenu Novu 2012.godinu

eli Vam

Udruga Specijalne policije "Delta-upanja"
Više članaka...

OBAVIJESTI IZ UDRUGE

NAJAVA,USKORO....
Opis fotografije nije dostupan.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

20.Obljetnica SJP "Delta"