Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 916155

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 22 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD UPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata DELTA upanja (u daljnjem tekstu UVSPDR DELTA upanja ) 32 270 upanja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA upanja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skuptina UVSPDR DELTA bila je 09. oujka 2004. godine. UVSPDR DELTA upanja upisana je 17. oujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, Slubi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. oujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Vijesti

Vijesti

http://www.hercegbosna.org/slike_upload/20111024/velicina1/herceg_bosna201110241058270.jpg
Spomen obiljeje u Vidovicama
U znak herojske borbe i trajnog sje?anja na branitelje Posavine u Vidovicama i Kopanicama sve?ano je obiljeena 20.obljetnica od oslobo?enja Vidovica i Kopanica polaganjem vijeneca na spomen-obiljejima.Sveta misa sluena je u crkvi svetog Vida u Vidovicama uz prisutnosti velikog broja mjetana Vidovica, Kopanica i Jenji?a, obitelji stradalih i poginulih, njihovih gostiju kao i predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata, predstavnika op?inske i upanijske vlasti te politi?kih stranaka.Svetu Misu sluili su vidova?ki upnik Josip Senjak i Ilija Matanovi?, upnik u Kopanicama.13.Memorijalni malonogometni turnir odigran je na igralitu u Kopanicama,a sve?ani domjenak i uru?enje pehara i priznanja u?esnicima turnira prire?en je u Domu kulture u Vidovicama...

Više...Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata Delta upanja planira tijekom mjeseca studenog(10.studeni) 2012.godine izraditi i otkriti spomen obiljeje na ulazu u mjesto Bogdanovce gdje su poginuli pripadnici Specijalne jedinice policije Delta Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, Filip Korof i Ilija ?uki?(vodi se kao nestali)...

Više...

57.ro?endan generala Ante Gotovine

http://m.slobodnadalmacija.hr/Portals/0/Images/2012-10-12/111/goto/gotovina_knin6-121012.jpg
Hrvatski general Ante Gotovina 12.listopada slavi svoj 57. ro?endan. To je ve? 12. za redom koji ne moe slaviti sa svojom obitelji. Gotovo punih sedam godina nalazi se u Haakom pritvoru, a taj sud bi mu, zajedno s generalom Mladenom Marka?em, do kraja ove godine treba izre?i i kona?nu, drugostupanjsku presudu. Iako se Gotovinin ro?endan razli?itim manifestacijama obiljeava diljem Hrvatske,ve?ina gra?ana s time nije upoznata.Jedne u nizu poruka glasi:"elim mu da dokae svoju i nevinost hrvatskog naroda i da napokon provede Boi? sa svojom obitelji u Pakotanima".


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/c67.0.403.403/p403x403/408667_375271432550348_1243136728_n.jpg
08.listopada u prostorijama Lova?kom doma u Cerni USPDR"Delta-upanja"odrala je IZBORNU SKUPTINU udruge.Prije po?etka rada skuptine za 21.obljetnicu od osnutka SJP Delta-upanja ?lanovi udruge Delta-upanja poloili su vijenac na spomen-plo?u ispred prostorija udruge,te sa predstavnikom grada upanje Zvonkom Stjepanovi?,gostima iz HVIDR-a Oraje i USP Fenix-Posavina Oraje poloili vijence na spomen obiljeju poginulim braniteljima upanjske Posavine u upanji...

Više...

Click to visit the original post

Na pitanje o svom zdravstvenom stanju, general Marka? je rekao da je nedavno podvrngut operaciji, da je sada u fazi oporavka, da ima primjerenu zdravstvenu skrb te da je zasad sve u redu. General Gotovina je rekao da je u pogledu zdravlja sve u redu.Pravila Haakoga suda nalau da se u redovitim razmacima odravaju ro?ita na kojima optuene ili osu?ene osobe imaju priliku izjasniti se o uvjetima u pritvoru, zdravstvenim problemima ili nekim drugim pitanjima. Zadnja statusna konferencija odrana je 23. svibnja ove godine.

Više...

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/285447_4599891399117_2051197314_n.jpg

Zbog njih smo doli i njima skromno pomogli poruka je ?lanova udruge Delta-upanja po zavretku humanitarnog malonogometnog turnira u Osijeku.U skladu s ciljem koji su si postavili, UVTGB Kune organizirala je 2. tradicionalni Malonogometni humanitarni turnir pod nazivom BORILI SMO SE U RATU, POMAEMO U MIRU koji se odrao 15. rujna 2012. godine u Osijeku.

Više...

Humanitarni turnir

UVTGB Kune osnovana je s ciljem da se kroz ravnopravno i prijateljsko druenje o?uva sje?anje na nau brigadu, sve poginule, ranjene i nestale pripadnike i sve nas koji smo imali ?ast biti Kune.

U skladu s ciljem koji smo si postavili, UVTGB Kune organizira 2. tradicionalni Malonogometni humanitarni turnir pod nazivom BORILI SMO SE U RATU, POMAEMO U MIRU koji ?e se odrati 15. rujna 2012. godine s po?etkom u 15:00 sati.

Prihod od turnira donirati ?emo UDRUZI ZA DOWN SINDROM OSJE?KO-BARANJSKE UPANIJE I GRADA OSIJEKA.

Više...

Gotovina i Marka? 18.rujna pred sucem u Haggu

"Generali krivi i kao pomaga?i u zlo?ina?kome  poduhvatu"Statusna konferencija u predmetu Gotovina, Marka? odrat ?e se 18. rujna u Haagu, objavio je Me?unarodni sud za ratne zlo?ine po?injene na podru?ju bive Jugoslavije.albeni postupak trebao bi se zavriti do kraja godine kada se o?ekuje odluka albenoga vije?a o albama dvojice generala na prvostupanjsku presudu.Pravila Hakog suda nalau da se u redovitim razmacima sazivaju ro?ita na kojima se optuenici mogu izjasniti o uvjetima u pritvoru, zdravstvenim problemima ili drugim pitanjima. Posljednja konferencija koju je sazvao albeni sudac Theodor Meron odrala se 23. svibnja.

izvor:dalmacijanews

M.Hrastovu ?etiri godine...

Mihajlu Hrastovu ?etiri godine, a srpskim ?etnicima koji su  ubijali i ruili diljem Hrvatske jo se ni ne sudi! Mihajlu Hrastovu ?etiri godine, a srpskim ?etnicima koji su ubijali i ruili diljem Hrvatske jo se ni ne sudi!

Udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke(UBIUDR)
ogor?ena je najnovijom presudom hrvatskom branitelju Mihajlu Hrastovu,
kojeg je Vrhovni sud RH po tko zna koji puta tijekom dva
desetlje?a(sic!) ponovno osudio na zatvorsku kaznu. Ovog puta dobio je
samo ?etiri godine zatvora, istina nepravomo?no. Mediji piu, da je
ovaj istaknuti branitelj osu?en za ubojstvo 13 srpskih rezervista(!) na
Koransku mostu u rujnu 1991. Me?utim, la je da su to bili srpski
rezervisti, to su bili srpski ?etnici, ili to?nije re?eno agresori na
Republiku Hrvatsku! Zato se ova iznimno vana ?injenica preu?uje i
marginalizira, pa ispada da je u vrijeme rata na Koranskom mostu bio
sukob hrvatskog policajca i tamo nekih nevinih srpskih rezervista?

Više...

Marka?eva odbrana: Ku?a bez nosivih zidova mora se uruiti

Generala Mladena Marka?a ne moe se u albenom postupku osuditi po alternativnom obliku krivice jer prvostepena presuda ne daje nikakvih osnova za to, poru?uje njegova odbrana pred Hakim sudom u podnesku kojim odgovara na tvrdnje hakog tuilatva da general Marka? moe biti proglaen krivim bilo po komandnoj odgovornosti bilo kao pomaga? udruenog zlo?ina?kog poduhvata."To je kao da tvrdite da ?e ku?a ostati ?itava nakon to uklonite sve nosive zidove", poru?uje odbrana u podnesku kojim poziva da albeno vije?e ICTY-ja odbaci tvrdnje tuilatva kao neutemeljene.

Više...

Sre?ko Telar i Slavko Mua iz Siska tvrde "Mi smo zavrili na  sudu, a on i dalje prima generalsku mirovinu"
Sluamo proteklih tjedana dana kako politi?ari, me?u njima i uvaeni ministar branitelja Fred Mati?, izjavljuju da je sve spremno za objavu registra branitelja ove jeseni, te da ?e objavom registra organi gonjenja, DORH i USKOK, dobiti pune ruke posle protiv lanih branitelja. Bojimo se da kao i do sada ne?e biti dobre volje da se o?isti braniteljska populacija od lanih branitelja. Isto tako dvojimo da ?e se DORH i USKOK potrgati od posla gone?i lane branitelje, jer smo nas dvojica svjedoci da ta dravna tijela nisu nita eljela poduzeti protiv lanog branitelja, ?ak i kada su imali nedvojbene dokaze da je taj lani branitelj velike beneficije i prava stekao temeljem lanih uvjerenja. Rije? je o bivem policajcu Petru Mai?u iz Kutine, koji je u mirovini general-bojnika ve? pet godina, a nikada nije bio branitelj s pukom u ruci, nikada nije bio na prvoj crti bojinice ili nekoj akciji. Rekli su nam ovo Sre?ko Telar i Slavko Mua, predsjednik i dopredsjednik Udruge Specijalne jedinice policije Osa Sisak, potaknuti najavama ?istke me?u braniteljima.

Više...

Nobilo: albeno vije?e smatra da Gotovina i Marka? nisu krivi za udrueni zlo?ina?ki pothvat'Tuiteljstvo se okre?e na njihovu zapovjednu odgovornost.'Haako tuiteljstvo je u svom podnesku naglasilo da smatra kako je prvostupanjska presuda kojom su general Ante Gotovina i Mladen Marka? osu?eni kao ?lanovi udruenog zlo?ina?kog pothvata osnova i za proglaenje njihove krivnje kao pomaga?a u tom pothvatu, kao i za proglaenje njihove krivnje po zapovjednoj odgovornosti za zlo?ine koji su uslijedili tijekom dva mjeseca nakon operacije Oluje. No osim zapovjedne odgovornosti teko da vie mogu dobiti. Priznaju to zapravo i sami.

Više...

Ubijen jer ?je potovao odredbe enevske konvencije
Nakon suprugove pogibije Marija Iliji? nije se udavala. ivi od uspomena i misli kakav je njihov ivot mogao biti.Matao je o djeci i ku?i, pri?ao o supruzi Mariji i gledao svaku priliku da joj se moe javiti. O njoj je suborcima govorio i dan prije no to je 5. kolovoza ubijen u Gra?acu. Nadao se da ?e se, kad zavri rat u kojem je proao pakra?ko i karlova?ko bojite, bio na Velebitu, u Bljesku... vratiti ku?i supruzi i njihovu zajedni?kom ivotu koji su deset mjeseci prije Oluje okrunili brakom. Nadao se, ali...korpion u vre?i za spavanje Na Velebit smo doli 1. kolovoza i tu smo planirali akciju u kojoj je na zadatak bio osloboditi Gra?ac. Spavali smo u zasjedi u vre?ama za spavanje, a kad se nakon tri-?etiri tako provedene no?i Jozo probudio, vidio je da je s njim u vre?i bio i korpion. Komentirao je da je, nakon svega, mogao umrijeti od ugriza korpiona i na kraju i ne oti?i u Oluju. Ipak, otili smo. Naa je akcija uspjela i prvi smo uli u Gra?ac. Pucalo se, najvie iz smjera Gospi?a. Zauzeli smo punktove i rasporedili se u krugu od pedesetak metara. Mala ku?ica to se nalazila u blizini zaklanjala mi je pogled prema Jozi. U trenu kad smo suborac i ja unitavali jedan bunker, prema punktu su stizala dva vozila s neprijateljskim vojnicima. Jozo je iziao pred njih, htio ih je zaustaviti, da se predaju. Suvoza? iz prvog vozila iziao je van. Ali, voza? je dograbio automatsku puku, pucao u Jozu i na mjestu ga ubio pri?a ?uro Merc, u ratu vo?a specijalisti?ke grupe, a danas predsjednik Udruge Specijalne jedinice policije Delta iz upanje...

Više...

20.Obljetnica"Boj na Gali?a"


Spomen-obiljeje u Otroj Luci

*POZIVNICA*

Program obiljeavanja 20.Obljetnice 19.07.2012.godine

11,00 sati-Sveta misa za sve poginule branitelje
-upna crkava"Imena Marijina"Otra Luka-Bok
-Nakon Svete mise polaganje vijenaca na Spomen obiljeju
poginulim braniteljima iz Domovinskog rata u Otroj Luci
13,00 sati-Domjenak na nogometnom igralitu "19 srpanj"Otra Luka
14,00 sati-Malonogometni turnir na nogometnom igralitu"19 srpanj"

Pozivamo Vas da uveli?ate obiljeavanje najzna?ajnijeg datuma u povijesti naeg mjesta!

Vije?e M.Z.Otra Luka

Više...

128 godina za zlo?in u LovasuSudsko vije?e Odjela za ratne zlo?ine Vieg suda u Beogradu osudilo je danas prvooptuenog Ljubana Devetka na 20 godina zatvora dok je preostalih trinaestoro optuenih osu?eno na kazne u trajanju od 4 do 14 godina zatvora u zavretku su?enja ?etrnaestorici optuenih za ratni zlo?in u Lovasu u listopadu 1991. godine. Sudsko vije?e Odjela za ratne zlo?ine Vieg suda u Beogradu ?etrnaestoricu optuenih osudilo je na ukupno 128 godina zatvora.

Više...

Memorijalni nogometni turnir u ?ast poginulim braniteljima Posavskih Podgajaca


Memorijalni nogometni turnir u ?ast poginulim braniteljima Posavskih Podgajaca

U subotu 23.lipnja u organizaciji ?lanova NK "Posavac" iz Posavskih Podgajaca odrava se Memorijalni nogometni turnir u ?ast poginulim i nestalim braniteljima ovog malog slavonskog mjesta. Prije samoga odigravanja turnira biti ?e sluena Sveta misa,a na spomen obiljeju podignutom u centru sela biti ?e poloeni vijenci i zapaljene svije?e za sve poginule branitelje.
Na turniru ?e nastupiti veteranske nogometne ekipe NK Zrinski Bonjaci, NK Jadran Gunja, NK Slavonija Soljani, NK upanja77 upanja, NK Frankopan Rokovci-Andrijaevci, NK Savudrija Savudrija,NK RAK Rajevo Selo i Udruge Specijalne policije iz Domovinskog rata "Delta" upanja.

Više...

Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata u MUP-u RH

Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata u MUP-u RH
18. lipanj 2012.zamjenik ministra unutarnjih poslova Evelin Tonkovi? primio je u sjeditu MUP-a u pratnji suradnika, predstavnike Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata, predsjednike regionalnih ogranaka, odnosno, upanijskih udruga, predvo?ene predsjednikom krovne udruge Josipom Klemmom.Na samom po?etku sastanka, zakazanog na obostranu inicijativu i sa svrhom unapre?enja postoje?e suradnje, zamjenik Tonkovi? je u ime Ministarstva unutarnjih poslova RH odao zahvalnost svim prisutnima na svemu to su oni i njihovi kolege u?inili u Domovinskom ratu. Konstruktivno se raspravljalo o problemima i na?inima na koje pripadnici specijalne policije mogu ostvariti svoja prava, a napomenuvi kako se nikoga ne eli zakidati u pravima, zamjenik Tonkovi? je potom istaknuo namjeru Ministarstva da im prui pomo? i zatiti njihov status u okvirima realne situacije.U okvirima mogu?eg u?init ?emo sve to je u naoj mo?i, rekao je zamjenik Tonkovi?.Predsjednik Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Josip Klemm izrazio je s druge strane elju Udruge da sve teku?e probleme s kojima se u svom radu susre?u rjeavaju s Ministarstvom unutarnjih poslova, koje su prepoznali kao partnera, to ?ini korak naprijed u ovoj suradnji.Na sastanku su otvorene razne teme iz svakodnevnice umirovljenih i aktivnih pripadnika specijalne policije, a naposljetku su sudionici sastanka dogovorili da ?e u svojoj suradnji biti operativni i transparentni, odravaju?i daljnje, specijalizirane sastanke po segmentima koji su danas ozna?eni kao vrlo bitni.

izvor:mup.hr


Odvjetnici: Marka? uspjeno operiran
General Mladen Marka?, optuen na 18 godina zatvora za zlo?ine u Oluji i nakon nje, uspjeno je krajem svibnja operiran na kardiovakularnom odjelu Sveu?iline klinike u Leidenu u Nizozemskoj i trenutno se oporavlja u bolnici u zatvoru Scheveningen, objavilo je u ?etvrtak odvjetni?ko drutvo Mikuli?i?-Loncari?-Bahun-Topi?.

Više...

Više članaka...

OBAVIJESTI IZ UDRUGE

NAJAVA,USKORO....
Opis fotografije nije dostupan.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

20.Obljetnica SJP "Delta"