Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 916095

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 11 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD UPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata DELTA upanja (u daljnjem tekstu UVSPDR DELTA upanja ) 32 270 upanja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA upanja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skuptina UVSPDR DELTA bila je 09. oujka 2004. godine. UVSPDR DELTA upanja upisana je 17. oujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, Slubi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. oujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Vijesti > Aktivnosti Udruge > ATJ Lu?ko slavi 25.obljetnicu

ATJ Lu?ko slavi 25.obljetnicu

Odluka o osnivanju ATJ Lu?ko donijeta nakon napada srbijanskih oruanih agresora u kolovozu 1990. da bi pripadnici ATJ Lu?ko bili postrojeni ve? 7. rujna, a u prvu akciju krenuli 29. rujna 1990., podsjetio je

ATJ Lu?ko bila je sigurnosno srce nove hrvatske drave, naglasio je Jur?i?.

Zna?ajnim je ocijenio to Udruga ratnih pripadnika ATJ Lu?ko 90, nakon ?etvrt stolje?a, istrauje povijest te jedinice. Ako se toga budemo odricali, nemamo anse, rekao je te pritom pozvao na hrvatsko zajednitvo, kao i 90-ih godina.

Predsjednik Udruge ATJ Lu?ko 90 Mladen Grgi? izrazio je nadu da ?e okrugli stol biti uvod u budu?u monografiju ATJ Lu?ko iz Domovinskog rata.

Ratni ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak govorio je o ulozi ATJ Lu?ko u prvim danima agresije na Hrvatsku.

?estitaju?i pripadnicima ATJ Lu?ko 25. obljetnicu, Jarnjak je podsjetio na 1992. i 2. obljetnicu ATJ Lu?ko koju su tada obiljeili zajedno s prvim hrvatskim predsjednikom dr. Franjom Tu?manom kad im se doao pokloniti i re?i hvala te ministrom obrane Gojkom ukom.

Kada je bilo teko, svi su traili MUP i ATJ i bilo je dovoljno re?i Dolaze! da bi moral na terenu porastao, a pristup neprijatelju postao druga?iji, prisjetio se Jarnjak.

Pripadnici ATJ Lu?ko bili su izazov i drugim postrojbama koje su ih eljele dosti?i u spremnosti i borbenosti, dodao je.

Ratni put ATJ Lu?ko prakti?ki je presjek Domovinskog rata i o tome bi trebalo organizirati znanstveni skup, istaknuo je Jarnjak.

Na skupu su, uz ostale, govorili i Stjepan ini?, pripadnik ATJ Lu?ko koji je sudjelovao u svim akcijama te ratni zapovjednici ATJ Lu?ko me?u kojima i general u mirovini Marko Luki? koji je predvodio prvu intervenciju ATJ Lu?ko 29. rujna 1990. u Petrinji.

ATJ Lu?ko u Domovinskom ratu

ATJ Lu?ko nastala je od biranih pripadnika te?aja Prvi hrvatski redarstvenik i od pripadnika Jedinice za posebne namjene, a brojila je 225 djelatnika. Osnovna namjena jedinice bila je: uspostava javnog reda i mira naruenog u ve?em obimu, borba protiv terorizma, te priprema za moebitna borbena djelovanja na cijelom teritoriju RH.

Tijekom 1990. i 1991. ta jedinica izvodi niz zada?a uspostavljanja javnog reda i mira naruenog od strane srpskih paravojnih formacija. Zahvaljuju?i ste?enom povjerenju vrhovnitva RH, obnaa zada?e osiguranja visokih dunosnika u Vladi RH, kao i samog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tu?mana.

Jedinica sudjeluje u niz akcija koje su imale za zada?u oduzimanje oruja od bive Jugoslavenske armije te naoruavanje i obu?avanje jedinica, koje kasnije ?ine osnove stvaranja Hrvatske vojske. Izme?u ostalog, zauzima vojarne: Delnice, Samobor, Duboki Jarak, Dugo Selo, Pre?ko, Komandu V. zrakoplovnog korpusa u Maksimirskoj, blokira vojarne Maral Tito u Novom Zagrebu, zra?nu luku Zagreb, zauzima vojni repetitor na Sljemenu te uhi?uje generala JNA Aksentijevi?a.

Svoje prvo vatreno krtenje ATJ jedinica Lu?ko prolazi 1. oujka 1991. u Pakracu.

Ubrzo je uslijedila akcija krvavi Uskrs na Plitvicama te tereni Glina, Topusko, Petrinja, Dragotinci, ponovo Pakrac-Oku?ani, Aerodrom Pleso, Dubica, Delnice, Marinci, Dubrovnik, Cavtat, Maslenica, Meda?ki dep, Daruvar, Bu?je, Poega (Ivanovac), Bljesak i Oluja, Petrova Gora i Oluja Obru?. Tijekom svih ratnih godina, noeni domoljubljem, hrabro?u i portvovano?u, ?a?u i odano?u, a u vjeri i nadi za uspostavu mira, slobode i samostalnosti, ivote na oltar domovine poloilo je 14 djelatnika ATJ Lu?ko, a 52 djelatnika je ranjeno. Do danas ukupno je poginulo, stradalo i umrlo 25 djelatnika ATJ Lu?ko.

Uloga ATJ Lu?ko u mirnodopsko vrijeme

Danas je ATJ Lu?ko moderna postrojba, ustrojena i osposobljena prema svjetskim standardima. Osnovna joj je namjena borba protiv svih oblika terorizma, rjeavanje svih oblika kriznih situacija, a posebice tala?kih situacija, otmica osoba, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, zatim uhi?enja visokog rizika, osiguranje ti?enih osoba, ronila?ko-pirotehni?ke intervencije, pratnja i osiguranje nov?anih sredstava, uspostava naruenog javnog reda i mira u najteim oblicima, akcije potrage i spaavanja.

Osim toga, ima vrlo vanu ulogu za Ministarstvo unutarnjih poslova jer moe brzo, pravovremeno i u?inkovito odgovoriti na razne nepredvi?ene situacije koje ponekad i nisu klasi?ni policijski posao.

Takav iroki spektar djelovanja omogu?ava joj njezin ustroj te visoka razina osposobljenosti u raznim specijalnostima, te specijalisti?ka oprema i naoruanje koje posjeduje. Pripadnici ATJ Lu?ko osposobljeni su za djelovanje u svim situacijama na kopnu, vodi i u zraku.OBAVIJESTI IZ UDRUGE

NAJAVA,USKORO....
Opis fotografije nije dostupan.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

20.Obljetnica SJP "Delta"