Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 916151

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 24 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD UPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata DELTA upanja (u daljnjem tekstu UVSPDR DELTA upanja ) 32 270 upanja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA upanja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skuptina UVSPDR DELTA bila je 09. oujka 2004. godine. UVSPDR DELTA upanja upisana je 17. oujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, Slubi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. oujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Vijesti > Aktivnosti Udruge > Legendarni specijalac

Legendarni specijalac

Kolika je bila vanost Specijalne policije u operaciji Oluja?

Sve postrojbe Oruanih snaga RH imale su svoju ulogu u operaciji Oluja i dale su svoj doprinos njenom uspjenom izvo?enju. No, Specijalna policija je imala posebnu ulogu jer je borbena djelovanja izvodila na teko prohodnom brdsko-planinskom terenu Velebita gdje je posebno dola do izraaja fizi?ka i psihi?ka spremnost njenih pripadnika. Moram naglasiti da su najve?e oruje u operaciji bili, u stvari, sami specijalci, jer neko tee naoruanje nisu ni mogli koristiti u tim uvjetima. Pripadnici Specijalne policije su uz nadljudske napore svladavali teko prohodni teren i odmah potom ulazili u borbu s dobro utvr?enim neprijateljem na Velebitu. Moram istaknuti da su nam u tim prvim borbenim aktivnostima zna?ajne probleme zadavala minska polja koja je neprijatelj postavio du crte svoje obrane. No, poseban doprinos Specijalne policiji Oluji bio je kada smo prvi oslobodili neko mjesto, a to su bili Lovinac i Sveti Rok, dok smo u daljnjem napredovanju presjekli tzv. Krajinu na dva dijela i prvi izali na dravnu granicu kod Kulen Vakufa.

Na kojim su podru?jima bile raspore?ene jedinice Specijalne policije?

Specijalna policija je na podru?ju Like i Velebita bila od 1991. godine, kada je zapo?ela sa suzbijanjem teroristi?kih djelovanja neprijatelja preko Velebita na tada jedinu prohodnu cestu Senj Karlobag otok Pag Zadar. Dio Specijalne policije iz Krapinsko-zagorske policijske uprave sudjelovao je s policijskom Postajom Lovinac u spaavanju stanovnitva toga kraja kada je pao dio Like, gotovo do Gospi?a, u ruke neprijatelja, izvla?e?i ljude preko Velebita do Starigrada. Dakle, oko 2200 specijalaca je sudjelovalo u operaciji Oluja od po?etnih crta napada sa sjevernih visova Velebita, preko Lovinca, Svetog Roka, Gra?aca, Bruvna, Gornjeg i Donjeg Lapca do granice prema Kulen Vakufu i Srbu. Dio Specijalne policije u to je vrijeme bio raspore?en i na podru?ju Dubrovnika na zatiti dravne granice, a istodobno su dijelovi postrojbi iz Slavonije imali i obrambene zada?e u slu?aju protunapada na podru?ju isto?ne Slavonije. U operaciji Oluja poginula su estorica pripadnika Specijalne policije, a 78 ih je ranjeno, dok su dvojica zarobljeni, ali su nakon dugotrajne torture od Srba do Banja Luke razmijenjeni. Ina?e, u Domovinskom ratu poginulo je oko 180 naih specijalaca, a vie od 600 ih je ranjeno.

to moete re?i o ?i?enju nakon Oluje?

Dosta je obavjetajnih informacija u to vrijeme ukazivalo da je dio neprijateljskih vojnika odlu?io ostati na tom podru?ju i pruiti tzv. partizanski otpor, dakle u manjim grupama nanositi rtve naim oruanim snagama, ali oni su istodobno bili i prijetnja civilima koji su po?eli ulaziti na oslobo?ena podru?ja. Imali smo i saznanja da se na tom podru?ju nalaze zna?ajne koli?ine minsko-eksplozivnih sredstava i druge vojne opreme koja je postala dostupna svima, tako da teroristi nisu morali brinuti o opskrbi tim sredstvima. Zbog tih razloga, ali i kako bi se stvorili sigurnosni preduvjeti za uspostavu civilne vlasti i povratak civila, Specijalna policija je dobila zada?u obaviti pretres i pretragu tog podru?ja. Tako su tijekom kolovoza 1995. imali pet borbenih kontakata sa zaostalim neprijateljskim postrojbama, uhitili su 13 neprijateljskih vojnika, pronali dva skladita minsko-eksplozivnih sredstava (nekoliko lepera), vie topova, minobaca?a, zemunica, minskih polja, a 197 civilnih osoba bez valjane dokumentacije dovedene su u nadlene policijske postaje radi izrade dokumenta i prijave. Da nisu poduzete takve mjere pretraga, sigurno bi na tom podru?ju bilo puno vie stradavanja civilnih osoba i od teroristi?kih skupina, ali i zbog zna?ajnog broja mina.

Zato je Sveti Rok poseban za Specijalnu policiju?

Specijalna policija je vezana za to podru?je od 1990. kada je uspostavljena postaja policije u Lovincu koju smo pomogli ustrojiti i naoruati. Nai specijalci pomagali su postaji kada je okupirano to podru?je i kada su se zajedno sa stanovnitvom izvukli preko Velebita. Lovina?ki policajci ostali su s nama cijelo vrijeme na Velebitu i sudjelovali u operacijama Maslenica i Meda?ki dep. Operacijom Maslenica, oslobodili smo to podru?je, ali smo se naknadnim sporazumom morali povu?i na vrhove Velebita. Zajedno smo s tim ljudima tri godine gledali Lovinac i Sveti Rok s vrhova Velebita i matali kako ?emo tamo graditi vikendice, a oni ponovno obnoviti svoje ku?e i ivjeti. Moram naglasiti da s nama nisu bili samo pripadnici Policijske postaje Lovinac, nego i cjelokupno stanovnitvo toga kraja koje je tada bilo u izbjeglitvu. Naravno, danas kada je Lika slobodna svaki specijalac eli svoje najblie odvesti upravo na Velebit i Sveti Rok, ali svaki od njih se najbolje oputa i prisje?a tih dana u Svetom Roku dok gleda vrhove Velebita

Bili ste zamjenik generala Mladena Marka?a. Koja je bila njegova zada?a u operaciji Oluja?

General Marka? bio je zapovjednik Specijalne policije od 1990., pa tako i u operaciji Oluja. On nama nije bio samo zapovjednik, on je bio i prijatelj, suborac, ?ovjek sa svim manama i vrlinama. General Marka? je kao zapovjednik, sa svojim stoerom, razra?ivao djelovanje Specijalne policije u operaciji Oluja prema zapovijedima na?elnika Glavnog stoera Hrvatske vojske. Upravo je takav na?in uporabe naih specijalaca, dakle velikog broja dobro obu?enih i nadasve hrabrih ljudi, bio iznena?enje za neprijatelja, pa je upravo na naem pravcu prva probijena neprijateljska crta i ostvaren brz i velik prodor u dubinu neprijateljskog teritorija. Sje?am se kada je general sustavom veze objavio da je oslobo?en Sveti Rok! Nema tog specijalca kojem nije zadrhtalo srce, a kada je objavio da je oslobo?en Knin, iako specijalci pustili su suze! Moram i ovdje istaknuti da smo ispred sebe imali dobro naoruanu vojsku koja je itekako branila to podru?je neposredno nam je bila suprotstavljena 9. motorizirana brigada Gra?ac sa zna?ajnim oklopnim sredstvima i ljudstvom, dok se u jednom trenutku pri naem napredovanju zbog izvla?enja neprijateljskih snaga, ve?i dio 15. li?kog i 7. kninskog korpusa naao ispred snaga Specijalne policije u trokutu Bruvno Lapac Srb. Radilo se otprilike o 15.000 naoruanih vojnika i vie od 100 tenkova, da ne govorimo o ostalim topni?kim i drugim sredstvima. No, samo mudro?u generala Marka?a kao zapovjednika i stoera Specijalne policije, te naravno hrabro?u i borbeno?u specijalaca, neprijatelj je poraen.

Koji je Va stav o mimohodu u Zagrebu i proslavi u Kninu?

Naalost, u Hrvatskoj nita ne moe u?i u tradiciju zbog politike. Kada smo se po?eli navikavati na proslavu Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja u Kninu, evo ti nove politike koja zbog vlastite promidbe plati 15 ili ne znam koliko milijuna kuna u ovoj ekonomskoj situaciji da bi, na neki na?in, umanjila zna?aj proslave u Kninu. Nisam, naravno, protiv mimohoda Oruanih snaga RH, on se treba odrati u Zagrebu da pokaemo kako smo iz jakih policijskih snaga, kako su nas nazivali neprijateljski mediji 1991. godine, izrasli u respektivnu oruanu silu zajedno sa svojim saveznicima iz NATO-a. Ve? sam prije mjesec dana izjavio da ?e nam se malo tko ili gotovo nitko od saveznika odazvati na mimohodu u povodu Oluje, jer priznali mi to ili ne, na sve to ?e saveznici uvijek gledati kroz prizmu politike. Dakle, mimohod svakako za Dan oruanih snaga, a proslava Dana pobjede u Kninu i to uz postrojavanje veteranskih postrojbi, jer to je Dan branitelja, dan ljudi koji su sudjelovali u operaciji Oluja i oslobodili Hrvatsku.

Nema tog koji nije pustio suzu kada je general Marka? javio da je oslobo?en Knin!
OBAVIJESTI IZ UDRUGE

NAJAVA,USKORO....
Opis fotografije nije dostupan.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

20.Obljetnica SJP "Delta"