Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 916723

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 22 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD UPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata DELTA upanja (u daljnjem tekstu UVSPDR DELTA upanja ) 32 270 upanja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA upanja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skuptina UVSPDR DELTA bila je 09. oujka 2004. godine. UVSPDR DELTA upanja upisana je 17. oujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, Slubi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. oujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Obavijesti > Obavijesti ?lanovima > General M.Marka? odlikovan

General M.Marka? odlikovan

Povodom Odluke predsjednice Republike Hrvatske gospo?e Kolinde Grabar-Kitarovi? o dodjeli Velereda kralja Petra Kreimira IV. s lentom i Danicom, general pukovnicima u miru Mladenu Marka?u i Anti Gotovini, MUP po prvi puta objavljuje autoriziranu biografiju general pukovnika Mladena Marka?a...Ministarstvo unutarnjih poslova izrazito je ponosno to jedan od najve?ih stratega Domovinskoga rata, i domoljub koji cijelog svog ivota doprinosi razvoju nae drave, dolazi iz redova hrvatske policije.General Marka? odlikovan je zbog iznimnog doprinosa u izgradnji Hrvatske vojske i policije.Tko je general pukovnik Mladen Marka??Mladen Marka? ro?en je 8. svibnja 1955. godine u urdevcu. Osnovnu kolu zavrio je u ur?evcu, a srednju tehni?ku u Zagrebu gdje zavrava i Kinezioloki fakultet, smjer sporta -sportsko novinarstvo. Tijekom kolovanja intenzivno se bavi vrhunskim sportom te postie zna?ajne rezultate na nacionalnoj i me?unarodnoj razini (viestruki prvak Hrvatske, bive drave, te me?unarodne razine Balkanskih igara u dudu i hrvanju gr?ko rimskim stilom. Profesionalni put zapo?eo je u policiji 1981. godine kao inspektor operativac, zapovjednik Antiteroristi?ke jedinice, na?elnik Odjela i Sektora specijalne policije te pomo?nik ministra za Specijalnu policiju. U Domovinski rat uklju?io se od samog po?etka te je kao zapovjednik skupnih snaga Specijalne policije sudjelovao u planiranju i provedbi gotovo svih ve?ih redarstveno-vojnih operacija obrane i osloba?anja Republike Hrvatske. Sudionik je i predava? na mnogobrojnim seminarima odranim na nacionalnoj i me?unarodnoj razini, s ciljem osposobljavanja i unapre?ivanja znanja i vjetina iz djelokruga rada Specijalne policije. Utemeljitelj je uspostave suradnje, razmjene iskustava te uskla?ivanja taktike i intervencija snaga Specijalne policije Austrije, Slovenije, Slova?ke, Ma?arske, Njema?ke, Turske, Rumunjske, Francuske i Bosne i Hercegovine. U okviru toga posebice moemo izdvojiti kongres odran u Njema?koj, na kojem su se raspravljala poglavlja protueksplozijske zatite te na?ela razvoja metoda i taktika borbe protiv terorizma. Tijekom Domovinskog rata, odlukom ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske, zaduen je za koordinaciju svih zajedni?kih bojnih aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske vojske. Njegovo aktivno sudjelovanje u planiranju i provo?enju bojnih djelovanja u OSRH, sumarno je obrazloeno u koreferatu Glavnog stoera Oruanih snaga Republike Hrvatske, Odjela za ratno planiranje i uporabu OSRH, iznesenog od strane na?elnika glavnog stoera Hrvatske vojske dana 19.5.1995. godine, u kojem se navodi: U pripremama i tijekom realizacije velikog dijela ratnih planova direktiva, aktivno je sudjelovao pomo?nik ministra unutarnjih poslova RH, general pukovnik Mladen Marka? ?ije su pravovremene i kvalitetne pripreme rezultirale znatnim doprinosom i velikim uspjesima tijekom izvo?enja svih operacija HV, a posebice u operaciji Oluja.

Zbog doprinosa u ustrojavanju Hrvatske policije i gotovo svih profesionalnih brigada Hrvatske vojske, predsjednik RH dr. Franjo Tu?man dodijelio je Mladenu Marka?u, glavnom inspektoru MUP-a, ?in general bojnika 1992. godine, a 1994. godine promi?e ga u ?in general pukovnika. Za savjestan dugogodinji rad primio je mnogobrojne nagrade, priznanja i odli?ja, a posebna dravna priznanja uru?ena su mu za sudjelovanje u provedbi razli?itih Vladinih projekata zatite bioraznolikosti kroz suradnju s timovima Prirodoslovno-matemati?kog fakulteta, Ministarstva kulture, Vodoprivrede te Ministarstva zatite okolia. Pobjedom na izborima u svojoj sedmoj izbornoj jedinici 1996. godine na listi HDZ-a, general Marka? ulazi u Hrvatski dravni sabor gdje puni mandat obnaa dunost zastupnika te ?lana Odbora za nacionalnu sigurnost, Odbora za poljoprivredu i Odbora za zatitu okolia. Kao zastupnik s ovog podru?ja sudjelovao je u provedbi vie projekata ?ijom se realizacijom pridonijelo op?em dobru, ali i u mnogim djelatnostima poboljalo ivotne uvjete gra?ana Republike Hrvatske. Tijekom obnaanja svog mandata u Saboru ?lan je Predsjedni?ke komisije za pomilovanja te Nadzornog odbora Podravke. Zbog teko naruenog zdravstvenog stanja 2003. godine general pukovnik Mladen Marka? odlukom Predsjednika Republike Hrvatske umirovljen je uz ?asni otpust iz Oruanih snaga Republike Hrvatske u ?inu general pukovnika Hrvatske vojske. Haki sud podigao je optunicu protiv Mladena Marka?a koji se dobrovoljno odazvao na poziv Me?unarodnoga kaznenog suda te izjavio da nije kriv po svih sedam to?aka optunice.

Nepravomo?nom odlukom u prvostupanjskom procesu, dana 15. travnja 2011. godine, general Mladen Marka? proglaen je krivim i osu?en na osamnaest godina zatvora.

Dana 16. studenog 2012. godine, Haki je sud odbacio zaklju?ke Raspravnog vije?a te generale Mladena Marka?a i Antu Gotovinu oslobodio svih optubi i pustio ih na slobodu. Tom su prigodom generali Marka? i Gotovina po drugi put obranili Hrvatsku i dokazali da je Domovinski rat bio obrambeni, ?astan i oslobodila?ki.

U Zagrebu, na Trgu bana Josipa Jela?i?a, do?ekala ih je gotovo cijela Hrvatska, a general Marka? je tada izgovorio: Prvo moram zahvaliti svima vama koji ste bili uz nas, kad nam je bilo najtee. U srcu sam uvijek nosio svoju Domovinu, a Domovina ste svi vi. Znao sam da nisam sam i bilo mi je puno lake. Bio sam uvjeren da nije bilo zlo?ina?kog poduhvata i da je hrvatska vojska zajedno s hrvatskom policijom ?asno oslobodila svoju Domovinu.

OBAVIJESTI IZ UDRUGE

NAJAVA,USKORO....
Opis fotografije nije dostupan.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

20.Obljetnica SJP "Delta"