Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 916711

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 16 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD UPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata DELTA upanja (u daljnjem tekstu UVSPDR DELTA upanja ) 32 270 upanja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA upanja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skuptina UVSPDR DELTA bila je 09. oujka 2004. godine. UVSPDR DELTA upanja upisana je 17. oujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, Slubi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. oujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Obavijesti > Obavijesti ?lanovima > Natje?aj za zanimanje policajac/policajka u 2018./2019.godini

Natje?aj za zanimanje policajac/policajka u 2018./2019.godini


Natjecati se mogu dravljani i dravljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da:
- imaju zavrenu srednju kolu u ?etverogodinjem trajanju,

- nemaju navrenih 28 godina na dan 10. rujna 2018. godine,

- imaju posebnu psihi?ku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,

- imaju propisanu razinu tjelesne motori?ke sposobnosti,

- su osobno dostojni za obavljanje policijske slube,

- nisu ?lanovi politi?ke stranke.

Prijave na natje?aj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale

Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,

s naznakom za natje?aj.

Rok za podnoenje prijava je od1. oujka do 6. srpnja 2018. godine.

Cijeli sadraj preuzmite ovdje:natje?aj iobrazac za prijavu.

IZVOR:mup.hr

OBAVIJESTI IZ UDRUGE

NAJAVA,USKORO....
Opis fotografije nije dostupan.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

20.Obljetnica SJP "Delta"