Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 916162

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 22 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD UPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata DELTA upanja (u daljnjem tekstu UVSPDR DELTA upanja ) 32 270 upanja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA upanja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skuptina UVSPDR DELTA bila je 09. oujka 2004. godine. UVSPDR DELTA upanja upisana je 17. oujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, Slubi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. oujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Arhiva

Pakrac-05.03.2011.godine
Bitkom za Pakrac je zapo?eo hrvatski domovinski rat

protiv velikosrpskog agresora.

Oruani sukob hrvatskih policijskih postrojaba sa pobunjenim
Srbima se zbio 01. oujka 1991. godine. Ovo je bio prvi otvoreni
oruani sukob hrvatskih regularnih snaga sa srpskim pobunjenicima.
Ovaj dan se u Pakracu obiljeava svake godine kao obljetnica po?etka
Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj

Cilj velikosrpskih ideologa je bio zauzeti grad Pakrac. Prema njihovim

planovima, trebao je biti sreditem SAO Krajine za Zapadnu Slavoniju.

Stvari su se po?ele zakuhavati po?etkom 1991. Po?ele su sa

otvorenom velikosrpskom ikonografijom. Po gradu su velikosrbi

iscrtavali oznake oznake i isticali ?etni?ke zastave. No?na

pucnjava je postajala uobi?ajenom, a onda su po?eli podmetati

eksplozive pod ku?e Hrvata.

Sljede?i korak su napravili dunosnici Skuptine Op?ine Pakrac,

u kojoj su uglavnom bili Srbi. 22. velja?e iste godine su izglasovali

pripojenje t.zv. SAO Krajini.

U to vrijeme je na?elnik pakra?kog SUP-a bio Jovo Vezmar, osoba

srpske nacionalnosti. Na tom je mjestu bio zadran zbog "mirnog suivota".

No, od srpskih politi?ara koji su poticali pobunu i pripojenje velikoj

Srbiji je dobio zada?u da pripoji Op?inu Pakrac SAO Krajini, a kao

put ka tom cilju je trebao preuzeti nadzor nad Pakracom i

policijskom postajom.

1. oujka 1991.

Tako je on 1. oujka 1991. zapovijedio mobilizaciju pri?uvnog

sastava ondanje milicije i to je mobilizirao isklju?ivo Srbe. Sve

oruje namijenjeno pri?uvnom sastavu je predao isklju?ivo

Srbima iz Pakraca i iz sela u okolici. Iste no?i, sa 1. na 2. oujka

je na prijevaru razoruao policajce hrvatske nacionalnosti (njih 16)

te tako preuzeo nadzor nad policijskom postajom.

Sa policijske zgrade i op?inske zgrade su pobunjeni Srbi skinuli

zastavu Republike Hrvatske i postavili zastavu Republike Srbije.

Na zgradu Skuptine Op?ine su postavili i ?etni?ku zastavu.

Potom se i JNA uklju?ila u srpsku pobunu. Iz vojarne JNA u

Bjelovaru je prema Lipiku krenula kolona od 10 tenkova.

Kroz Pakrac je prola oko 22:30.

2. oujka 1991.

Hrvatska reakcija je uslijedila idu?eg dana, 2. oujka.

Postrojba specijalne policije RH je krenula iz Bjelovara.

Prvo je uklonila barikade na cestovnoj prometnici prema

Daruvaru. Rano ujutro je dola u Pakrac. Kad je stigla u

gradsko sredite, po njima su iz pjea?kog oruja zapucali

pobunjeni srpski policajci sa poloaja na brdu Kalvariji.

Hrvatski specijalci su odgovorili i uslijedio je kratki okraj,

u kojem su pobjedu izvojevali hrvatski specijalci. Zarobili

su 32 pobunjena policajca i oslobodili policijsku postaju te

uklonili srpske zastave sa slubenih hrvatskih objekata i vratili

zastave RH. Pobunjene srpske policajce se sprovelo u Bjelovar,

a u gradu su ponovno vratili javni red i mir.

Pobunjeni zapovjednik je smijenjen i policijska postaja je dobila

novog zapovjednika Stjepana Kupsjaka.

Popodneva tog dana oko 16 sati su u Pakrac doli visoki hrvatski

dunosnici, potpredsjednik Predsjednitva SFRJ Stjepan Mesi? i

predsjednik Vije?a op?ina Sabora RH Slavko Degoricija.

Hrvatske su postrojbe uskoro doznale da srpski pobunjenici

spremaju jo iste no?i novi i snaniji napad na policijsku postaju.

Radi sprje?avanja velikosrba da ponovno zauzmu postaju i radi

obrane Pakraca, u Pakrac su se zaputila dva autobusa hrvatskih

policajaca. Oko 18 sati su doli autobusi u Pakrac. ?im su izali iz

autobusa, policajce je zasula snana pu?ana paljba sa poloaja na

okolnim brdima te iz strojnice sa tornja pravoslavne crkve.

Nakon to su Mesi? i Degoricija zavrili s posjetom, pobunjeni Srbi

ponovo s brda Kalvarije pucaju po gradu. Napad na grad i okraj

hrvatske policije sa pobunjenicima je potrajao cijelu no?.

3. oujka 1991.

Jutro nakon borba su se srpski pobunjenici razbjeali u ume ili u

sela kojima je pristup bio zaprije?en barikadama koje su postavili

pobunjenici.

Pobunjenicima je pohitala u pomo? oklopna postrojba JNA, no

stigla je u grad prekasno i nije mogla sprije?iti reakciju

hrvatskog redarstva. Ipak prolazak kroz grad je imao drugu

svrhu: demonstrirati silu prolaze?i kroz grad, zastraiti Hrvate

i ohrabriti velikosrbe.

Na nogometnom igralitu je odran sastanak u nazo?nosti

Stjepana Mesi?a, ministra unutarnjih poslova RH Josipa Boljkovca,

potpredsjednika Vlade RH Mladena Ramljaka, predstavnika

Predsjednitva SFRJ Nenada Bu?ina i Bogi?a Bogi?evi?a, ministra

unutarnjih poslova SFRJ Petra Gra?anina i zapovjednika 5. vojne

oblasti generala Konrada Koleka. Zaklju?ilo se da se stvari u

Pakracu vrate na stanje od prije 1. oujka.

I da na kraju rezimiramo, slijed doga?aja u Pakracu 01.03.1991.
godine govori da je to bio prvi pucanj u Hrvatsku Dravu, i moemo
slobodno re?i da su specijalne postrojbe MUP RH u Pakracu imale
svoje prvo "VATRENO KRTENJE",.

izvor:trenk-poega
STOGA JO JEDAN POZIV SVIM BIVIM I SADANJIM PRIPADNICIMA SPECIJALNE POLICJE: "VIDIMO SE 05. oujka u PAKRACU!"

OBAVIJESTI IZ UDRUGE

NAJAVA,USKORO....
Opis fotografije nije dostupan.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

20.Obljetnica SJP "Delta"