Baner

Posjeta do sada

Posjete SadrĹľajima : 916119

USPDR...

Pretraži stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 20 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD ŽUPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata „DELTA“ Županja (u daljnjem tekstu UVSPDR „DELTA“ Županja ) 32 270 Županja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA Županja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skupština UVSPDR „DELTA“ bila je 09. ožujka 2004. godine. UVSPDR DELTA Županja upisana je 17. ožujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Službi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. ožujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Arhiva

 

Hrvatskoj u kojem ?e od Hrvatske tražiti da: 1. obustavi sve kaznene

postupke protiv ?lanova Gotovinine obrane za ono što rade vezano

uz obavljanje svoje dužnosti pred Tribunalom; 2. obustavi i suzdrži

se od svih sadašnjih i budu?ih istraga protiv ?lanova Gotovinine

obrane za ono što rade vezano uz obavljanje svoje dužnosti pred

Tribunalom uklju?uju?i pretrage njih osobno i njihovih ureda; 3. vrati,

što je mogu?e prije, sve materijale koji su zaplijenjeni ?lanovima

Gotovinine obrane uklju?uju?i ali ne i ograni?eno na dokumente,

ra?unala, CD-e i diskete", navodi se u odluci Žalbenog vije?a

objavljenoj u utorak u Haagu.
"Žalbeno vije?e utvrdilo je da ?lanovi obrane, uklju?uju?i istražitelje,

uživaju funkcionalni imunitet", navodi se u obrazloženju odluke

donesene 14. velja?e, te dodaje da Žalbeno vije?e utvr?uje da je

Hrvatskoj, s obzirom na to da ?lanovi Gotovinine obrane uživaju

funkcionalni imunitet, "zabranjeno nastaviti kaznene postupke i

poduzeti bilo kakve daljnje istražne postupke protiv njih".
Sudsko vije?e Haaškoga suda u ožujku prošle godine odbacilo

je zahtjeve Gotovinine obrane da se zabrani istraga i postupak protiv

?lanova Gotovinina obrambenog tima u Hrvatskoj.
Gotovinina je obrana tvrdila da svi njezini ?lanovi moraju uživati

imunitet, a sudsko je vije?e tada prepoznalo da tu postoji problem

no ograni?ilo se na izražavanje zabrinutosti zbog nedostatka pravnog

instrumenta koji bi dao funkcionalni imunitet ?lanovima obrane.
Gotovinina obrana žalila se zbog istraga odnosno postupaka vo?enih

protiv ?lanova tima Marina Ivanovi?a, Joze Ribi?i?a i Željka Hu?i?a

te zaplijene dokumentacije. Sudsko je vije?e Haaškoga suda tada

naložilo da se dokumentacija zaplijenjena Gotovininoj obrani može

pregledavati po posebnom postupku no i taj dio odluke srušilo je

Žalbeno vije?e ICTY-ja koje smatra da se dokumentacija mora

vratiti obrani.
Op?inski kazneni sud u me?uvremenu je u srpnju prošle godine

nepravomo?no oslobodio Marina Ivanovi?a, odvjetnika i ?lana

Gotovinina braniteljskog tima, optužbi da je prikrivao ili uništavao

arhivsku gra?u.


izvor.Hina

OBAVIJESTI IZ UDRUGE

NAJAVA,USKORO....
Opis fotografije nije dostupan.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

20.Obljetnica SJP "Delta"