Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 916160

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 24 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD UPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata DELTA upanja (u daljnjem tekstu UVSPDR DELTA upanja ) 32 270 upanja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA upanja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skuptina UVSPDR DELTA bila je 09. oujka 2004. godine. UVSPDR DELTA upanja upisana je 17. oujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, Slubi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. oujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Arhiva

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Tuma?enje pravne slube HZZO-a

U HZZO su svi invalidi zavedeni u kompjuteru po postupku

invalidnosti, ali ne i po osnovi ste?ene invalidnosti, pa tako

automatski svi dobivaju dopis na ku?nu adresu.

HRVI su sada osobo?eni participacije po obveznom

zdravstvenom osiguranju i nemaju veze s dopunskim osiguranjem.

Kako bi ostvarivali pravo osloba?anja participacije,

trebaju kod lije?nika op?e prakse uz predo?enje Rjeenja

o invalidnosti zatraiti da im se u kompjuter na njihov karton

upie ifra 56.

Tu ifru se stavlja na sve uputnice, recepte i ostale ra?une

za usluge, i ona zna?i osloba?anje od participacije

temeljem RVI, a kako je sad zdravstvo kompjuterizirano

pojednostavljuje ostvarivanje zdravstvene zatite.

Preporuka je da HRVI do daljnjeg imaju kod sebe i ovjerenu

kopiju ili original Rjeenja, kako bi na zahtjev mogli dati na uvid.

Pojanjenje pravne slube HZZO-a

OBAVIJESTI IZ UDRUGE

NAJAVA,USKORO....
Opis fotografije nije dostupan.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

20.Obljetnica SJP "Delta"