Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 916136

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 22 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD UPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata DELTA upanja (u daljnjem tekstu UVSPDR DELTA upanja ) 32 270 upanja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA upanja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skuptina UVSPDR DELTA bila je 09. oujka 2004. godine. UVSPDR DELTA upanja upisana je 17. oujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, Slubi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. oujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Arhiva

Veljko Mari? u pritvoruTako je u odluci suda prevagnulo traenje Viega suda u Beogradu
da se zahtjev RH odbije kao neosnovan iako je rezultat mogao biti i druga?iji.
Naime, prema sporazumu iz 2006. izme?u tuitelja za ratne zlo?ine
iz Beograda Velimira Vuki?evi?a i glavnoga dravnog odvjetnika RH
Mladena Baji?a presudno za nadlenost suda treba biti izvrenje
kaznenog djela i ratnog zlo?ina.
Osim dananjom odlukom, Mari? je poru?io da je razo?aran i to
se Hrvatska za njega nije zauzela kao u slu?aju Purda. Njegov
odvjetnik Dozet kae da je drava u Mari?evu slu?aju postupala
suprotno te Srbiji dostavljala dokaze koje ona nije traila, a ni znala
da postoje.
*Cijelu pri?u o Veljku Mari?u i reakcije njegove supruge pro?itajte u
sutranjem tiskanom izdanju Ve?ernjeg lista.
Kosor: Purda nije kriv, to ?e iu BiH uzeti u obzir
Kosor je u Podstrani pored Split, govorila i o Tihomiru Purdi, branitelju
koji u zatvoru u Bosni i Hercegovini ?eka odluku ho?e li biti izru?en Srbiji.
Najvanije je da su hrvatske dravne institucije ustanovile da nije kriv.
Tu ?e ?injenicu, sigurna sam, uzeti u obzir oni koji to moraju, posebice
institucije BiH rekla je premijerka Jadranka Kosor.
Zamoljena da komentira izjavu Zorana Milanovi?a da je odgovornost na
dravnim institucijama koje nisu obavijestile Purdu da je na tjeralici, rekla
je da se njegovi komentari o braniteljima trebaju odnositi na razdoblje
kada im je SDP, dok je bio na vlasti, umanjivao prava.
S obzirom na posjet ?lanova predsjednitva Bosne i Hercegovine, Kosor
je komentirala izjave kako se Hrvatska upli?e u unutarnja pitanja te drave.
Predsjednik Josipovi? i ja smo potpisali izjavu o BiH. Naa je ustavna
obveza voditi brigu o Hrvatima izvan domovine. Hrvati u BiH jedan su od
tri konstitutivna naroda i naravno da je naa obveza progovoriti i o tome
da nisu formirana tijela koja mogu voditi dravu. Mi nastojimo pomo?i.
Nikakva uplitanja nema izjavila je Kosor. Kae da nije vidjela slike
hrvatskih vojnika u bitkama u Afganistanu pa ih nije htjela komentirati.


izvor:ve?ernji list

OBAVIJESTI IZ UDRUGE

NAJAVA,USKORO....
Opis fotografije nije dostupan.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

20.Obljetnica SJP "Delta"