Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 916123

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 21 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD UPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata DELTA upanja (u daljnjem tekstu UVSPDR DELTA upanja ) 32 270 upanja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA upanja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skuptina UVSPDR DELTA bila je 09. oujka 2004. godine. UVSPDR DELTA upanja upisana je 17. oujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, Slubi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. oujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Arhiva

Ah,te mirovine

Sindikalac Dubravko Jagi?

o izmjeni zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja

Policija:Ne elimo manje mirovine

Sindikat policije Hrvatske najotrije se protivi najavljenim

izmjenama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja

djelatnih vojnih osoba, policijskih slubenika i ovlatenih

slubenih osoba kojima bi se vojnicima i policajcima pootrili

uvjeti za odlazak u mirovinu. Osim to bi im se za odlazak

u mirovinu pove?ao broj godina radnog staa, novom

metodom izra?una mirovine bi im se smanjile za ?ak 300 kuna.Dubravko Jagi?, predsjednik SPH, ogor?en je to Vlada o izmjenama Zakona

nije obavijestila sindikate, a jo vie to se vojnike i policajce proglaava

korisnicima povlatenih mirovina i trpa u isti ko s onima ?ije se mirovine

ostvarene po posebnim uvjetima kre?u od sedam do devet i vie tisu?a kuna.

Napominje kako se mirovine policijskih slubenika trenuta?no kre?u

od 2500 do 3000 kuna.

- Ne samo da te mirovine nisu povlatene, nego su i neprimjereno

niske - kae Jagi? pitaju?i se ?ega bi se to policajci jo trebali odre?i.

Dodaje kako bi se policijskim slubenicima, koji su ionako zakinuti

na sve na?ine, drava u ime zahvalnosti trebala oduiti barem nekim

primjerenijim iznosom koji bi umirovljenim policajcima omogu?io normalniji ivot.

- Mi takve izmjene Zakona ne?emo dopustiti, a ne?u ni dopustiti da se

Sindikatu radi iza le?a - poru?uje na kraju Jagi?.

Napominje kako je zbog svega navedenog Sindikat ve? uputio dopis

premijerki Jadranki Kosor, ali da iz Vlade RH nema jo nikakvih reakcija.

Vojni slubenici

- Nisam upoznat s izmjenama toga zakona, a ne namjeravamo ni reagirati

jer se to ne ti?e naih ?lanova. Mi zastupamo vojne slubenike i namjetenike,

dakle civilne osobe u vojnom sustavu, pa se te izmjene ne odnose na

nas - rekao nam je Radomir Deli?, predsjednik Sindikata vojnih slubenika i namjetenika.

Treba, me?utim, podsjetiti da vojne osobe nemaju pravo na sindikalno organiziranje.

izvor:slobodna dalmacija

OBAVIJESTI IZ UDRUGE

NAJAVA,USKORO....
Opis fotografije nije dostupan.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

20.Obljetnica SJP "Delta"