Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 1014455

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 5 

POMOĆ ZA RAD UDRUGE

NIKODEM D.O.O.GRAČAC
OPĆINA ŠTITAR
OPĆINA CERNA
OPĆINA BOŠNJACI
OPĆINA BABINA GREDA
OPĆINA DRENOVCI
OPĆINA VRBANJA
GRAD ŽUPANJA
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
MINISTARSTVO HR.BRANITELJA
JET -SET VRBANJA

USPDR-DELTA.HR > Vijesti

Vijesti


31.listopada obiljeena je 24.obljetnica od osnutka SJP Delta-upanja.Veliko hvala naim prijateljima i suborcima iz udruga Barun-Stubi?ke Toplice,Alfa Zagreb,Fenix-Posavina,te posebna zahvala udruzi roditelja poginulih branitelja upanjske Posavine.A sve pohvale idu i mladim ?lanovima udruga Barun,Alfa i Delta koji su imali priliku ponovo se sresti nakon par mjeseci od zavretka Ljetnog kampa Barun 2015.Slubu rije?i na spomen obiljeju poginulim braniteljima upanjske Posavine predvodio je dekan upanjskog dekanata vl?.Marko Peulli?.

VELIKO HVALA SVIMA GOSTIMA I UZVANICIMA.Smijenjen zapovjednik ATJ Lu?ko

alen klabot

Ravnateljstvo policije objavilo je da je s dunosti udaljen zapovjednik Antiteroristi?ke jedinice Lu?ko Alen Klabot zbog sumnje da je po?inio teu povredu slubene dunosti.Klabotje smijenjen nakon to su potvr?eni navodi iz anonimnog podneska da je zapovjednik ATJ Lu?ko 8. studenoga 2014. i 8. kolovoza 2015. koristio slubeno vozilo u privatne svrhe, odnosno nenamjenski koristio sredstva Ministarstva unutarnjih poslova.Odmah nakon objave pojavile su se sumnje da razlog smjene lei negdje drugdje a ne u ?injenici da je dva puta koristio slubeni auto to Ravnateljstvo tretira kao teu povredu slubene dunosti.Kad bi se dunosnici u Hrvatskoj smjenjivali jer su dva puta koristili auto u privatne svrhe pola dunosnika bilo bi smijenjeno za tjedan dana.

izvor:maxportal.hr


UPANJA - Na sve?anoj sjednici Gradskog vije?a gradona?elnik Davor Mili?evi? istaknuo je kako je unato? dugotrajnoj krizi u proteklih godinu dana dosta toga napravljeno u komunalnoj infrastrukturi i zna?ajni projekti su u tijeku. Kao najve?i problem istaknuo je nezaposlenost, ustvrdivi da Grad ?ini sve u stvaranju pretpostavki za gospodarski razvoj, dolazak investitora i otvaranje radnih mjesta kako bi se zaustavio odlazak mladih. Podsjetio je da je upanja me?u prvima u RH krenula sa zapoljavanjem pripravnika i kroz taj je program prolo vie od 200 mladih. Najavio je gradnju bazena, nove mrtva?nice s nadstrenicom, ure?enje parkiralita kod vrti?a Masla?ak

Vukovarsko-srijemski upan Boo Gali? poru?io je da ga ohrabruju ostvareni rezultati koji u tekoj gospodarskoj situaciji imaju jo ve?i zna?aj. Izrazio je aljenje to drava zapostavlja Slavoniju i njene strateke projekte. Upozorio je da je najvanije spasiti poljoprivredu i OPG-ove, drvnu industriju i umarstva te na nunost decentralizacije.

Potpredsjednik Sabora Tomislav ?uljak, izaslanik predsjednice RH, zahvalio je braniteljima i s posebnim se pijetetom prisjetio onih koji su ivote poloili na oltar Domovine...

Više...


UPANJA - Na sve?anoj sjednici Gradskog vije?a gradona?elnik Davor Mili?evi? istaknuo je kako je unato? dugotrajnoj krizi u proteklih godinu dana dosta toga napravljeno u komunalnoj infrastrukturi i zna?ajni projekti su u tijeku. Kao najve?i problem istaknuo je nezaposlenost, ustvrdivi da Grad ?ini sve u stvaranju pretpostavki za gospodarski razvoj, dolazak investitora i otvaranje radnih mjesta kako bi se zaustavio odlazak mladih. Podsjetio je da je upanja me?u prvima u RH krenula sa zapoljavanjem pripravnika i kroz taj je program prolo vie od 200 mladih. Najavio je gradnju bazena, nove mrtva?nice s nadstrenicom, ure?enje parkiralita kod vrti?a Masla?ak

Vukovarsko-srijemski upan Boo Gali? poru?io je da ga ohrabruju ostvareni rezultati koji u tekoj gospodarskoj situaciji imaju jo ve?i zna?aj. Izrazio je aljenje to drava zapostavlja Slavoniju i njene strateke projekte. Upozorio je da je najvanije spasiti poljoprivredu i OPG-ove, drvnu industriju i umarstva te na nunost decentralizacije.

Potpredsjednik Sabora Tomislav ?uljak, izaslanik predsjednice RH, zahvalio je braniteljima i s posebnim se pijetetom prisjetio onih koji su ivote poloili na oltar Domovine...

Više...

ATJ Lu?ko slavi 25.obljetnicuProgram obiljeavanja 25. godinjice osnutka Antiteroristi?ke jedinice (ATJ) Lu?ko po?eo je u subotu okruglim stolom ATJ Lu?ko u Domovinskom ratu, a nastaviti ?e se pokazno-takti?kom vjebom, postrojem u sreditu ATJ Lu?ko i sve?anom akademijom u HNK u Zagrebu u ponedjeljak, 7. rujna, na datum kada je prije 25 godina osnovana prva oruana formacija novostvorene Hrvatske drave i temelj na kojem je ustrojena specijalna policija u cjelini.?itanjem imena poginulih pripadnika ATJ Lu?ko u Domovinskom ratu i minutom utnje za sve poginule i umrle te pjesmom Pismo poginulog ratnika otvoren je okrugli stol u Novinarskom domu u Zagrebu gdje je povjesni?ar i dragovoljac Domovinskog rata Josip Jur?evi? govorio o povijesnim okolnostima u kojima je nastala neovisna Republika Hrvatska i ATJ Lu?ko.Nastanak hrvatske drave izgledao je kao nemogu?a misija', rekao je Jur?evi?, dodavi da se isto odnosilo i na hrvatske oruane snage, a tu je ATJ Lu?ko bila jedan od klju?nih aktera...

Više...

Napustio nas je Josip Mirt


Potovani prijatelji i znanci,
Danas je iznenada preminuo na prijatelj,ratni pripadnik Specijalne jedinice policije "Barun",predsjednik Udruge veterana specijalne policije Domovinskog rata "Barun" od njenog osnivanja a prije svega veliki ?ovjek,prijatelj,osoba na koju smo uvijek mogli ra?unati,uvijek spreman na alu i uvijek nasmijan pa i kad su ga morile brige.

Ostavio je neizbrisiv trag u ivotima mnogih ljudi.

Potovani prijatelju,neka ti je laka hrvatska zemlja i po?ivao u miru.

UVSPDR"Delta-upanja"

Ljetni kamp djece i mladih BARUN 2015.

Ljetni kamp djece i mladih "Barun 2015"

Na prostoru portskog drutva Tondach u Bedekov?ini u vremenu od 13. do 18. srpnja, te od 20. do 25. srpnja 2015.godine Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata "Barun" Stubi?ke Toplice doma?in je Ljetnog kampa djece i mladih "BARUN 2015" .

Rije? je o Kampu koji se u suradnji ?etiri udruge Specijalne policije: Udruge doma?ina i Udruge veterana specijalne jedinice policije "ALFA" Zagreb, Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata "DELTA" upanja i Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata "AJKULA" Rijeka, provodi ve? tre?u godinu za redom. Svake godine doma?in je druga udruga i provodi se u drugoj upaniji s ciljem upoznavanja i zajedni?kog druenja djece ?lanova udruga, upoznavanja s kulturom, povijesnim znamenitostima i tradicijom kraja u kojem borave, upoznavanja djece sa Domovinskim ratom, razvijanje natjecateljskog duha, znanja i vjetina potrebnih za boravak u prirodi i ukazivanje na tetnosti svih vrsta ovisnosti...

Više...


?lanovi Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Delta upanja krenut ?e put Gra?aca, na obiljeavanje VRO Oluja. Ondje ?e kao i u protekla dva desetlje?a na spomen-obiljeju na mjestu pogibije svoga najmla?eg suborca, junaka Oluje Joze Iliji?a, poloiti vijenac i zapaliti svije?u.Nai ?e ?lanovi i?i na mimohod i 5. kolovoza obavezno u op?inu Gra?ac, za koji je naa postrojba vezana i gdje je poginuo na Jozo. Kada do?emo tamo, mijeaju se ponos, tuga, gor?ina, razo?aranost... Ove godine idemo u jako velikom broju i vodit ?emo djecu i ?lanove obitelji. Nastojimo to vie raditi s djecom jer oni moraju nau?iti nau povijest i sve ono to se doga?alo u Domovinskom ratu - kae ?uro Merc, u ratu vo?a specijalisti?ke grupe, a danas predsjednik Udruge Delta-upanja.Prije po?etka same operacije pripadnici upanjskih Delti ve? su 12 dana bili na terenu, a akciju su do?ekali na Velebitu. Trebali su pro?i tri obrambene linije tzv. Republike Srpske Krajine, to su uspjeno odradili, ali naalost desetak pripadnika je ranjeno. Njihov primarni cilj nije bio sam grad, trebali su presje?i neprijateljsku liniju i ostvariti komunikaciju izme?u Gra?aca i Gospi?a. Imali su malo bri tempo nego ostale postrojbe i Stoer i zapovjednitvo donijeli su odluku da ih preusmjere na Gra?ac. upanjci su prvi uli u grad, osvojili i o?istili 80 posto Gra?aca i zauzeli pozicije. Naalost, tu su izgubili Jozu, a jedan je pripadnik teko ranjen...

Više...

Legendarni specijalac

dnevno.hr

U operaciji Oluja poginula su estorica pripadnika Specijalne policije, a 78 ih je ranjeno, dok su dvojica zarobljeni, ali su nakon dugotrajne torture od Srba do Banja Luke - razmijenjeni. Ina?e, u Domovinskom ratu poginulo je oko 180 naih specijalaca, a vie od 600 ih je ranjeno.

Pred Hrvatskom je vrijeme sje?anja na dane borbe za slobodu, demokraciju i neovisnost. Dvadeset godina nakon vojno-redarstvene operacije Oluja s ponosom se prisje?amo prizora Hrvatske vojske koja ulazi u oslobo?eni Knin, a ta je simboli?na slika samo dio onoga to je operacija zna?ila za Republiku Hrvatsku.

Osim to je u hrvatski ustavno-pravni poredak vra?en cijeli okupirani teritorij (osim isto?ne Slavonije), pri?a o Oluji puno je vie od svega to o njoj danas ?ujemo i sluamo.Svjedok i jedan od klju?nih ljudi zaslunih za uspjenost ove vojne operacije, umirovljeni pukovnik Ante olji?, kao desna ruka generala Mladena Marka?a i prvi ?ovjek Specijalne policije ?iji su pripadnici sudjelovali u osloba?anju okupiranih podru?ja, ispri?ao nam je dosad nepoznate detalje o na?inu djelovanja specijalaca u Oluji, preprekama s kojima su se susretali, kao i emocijama koje su ih, kako kae olji?, nosile i vodile od prvog do posljednjeg dana rata....

Više...

Vojno-redarstvena operacija "OLUJA"Vojno-redarstvena operacija "Oluja" prijelomni je trenutak novije hrvatske povijesti. Ona je omogu?ila ispunjenje viestoljetnog hrvatskog sna, ostvarenje hrvatske samostalnosti, neovisnosti i slobode.

U vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja", u kojoj je bilo angairano gotovo 200 tisu?a hrvatskih vojnika, u samo 84 sata oslobo?eno je 10.400 ?etvornih kilometara do tada okupiranog podru?ja ili 18,4 posto ukupne povrine Hrvatske.Hrvatske su snage krenule u operaciju istodobno iz 30 pravaca na bojinici dugoj 700 kilometara, a osloba?anjem Knina, sredita neprijateljske pobune u Hrvatskoj, ve? drugog dana operacije, ostvaren je najvaniji strateko-politi?ki i vojni cilj, ne samo operacije "Oluja, nego i cijelog Domovinskog rata.Nakon ?etverogodinje okupacije gotovo tre?ine hrvatskog teritorija, ivota u izbjeglitvu i u vje?nom strahu od neprijateljske odmazde, granata koje su danono?no prijetile, brojnih neuspjenih pregovora i inicijativa, Republici Hrvatskoj nije preostalo nita drugo nego vlastitom oruanom silom osloboditi hrvatski teritorij u cijelosti...

Više...

Ljetni kamp djece i mladih Barun 2015.


UPANJA - I ove godine, tre?i put zaredom, provodi se projekt pod nazivom Ljetni kamp djece i mladih Barun 2015. Kamp je po?eo raditi ovoga tjedna, a trajat ?e do 25. srpnja kroz dvije smjene, u kojima ?e boraviti 90 djece i mladih te 20 instruktora voditelja. Radmil Pavali?, tajnik Udruge veterana specijalne policije Domovinskog rata Barun iz Stubi?kih Toplica, podsje?a kako je kamp nastavak zajedni?kog projekta ?etiriju udruga specijalne policije (Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Delta upanja, Udruge veterana specijalne jedinice policije Alfa Zagreb, Udruge veterana specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula Rijeka te Udruge veterana specijalne policije Domovinskog rata Barun iz Krapinsko-zagorske upanije). U Kampu borave djeca i mladi u dobi od 12 do 18 godina, a rije? je o djeci hrvatskih branitelja - ratnih pripadnika specijalnih jedinica policije. Prednost boravka imaju djeca iz obitelji slabijeg imovnog stanja...

Više...

Ljetni kamp djece i mladih BARUN 2015.


I ove godine,tre?i puta za redom,u vremenu od 13. do 25. srpnja,provoditi ?e se projekt pod nazivom Ljetni kamp djece i mladih "BARUN 2015.". Nastavak je to zajedni?kog projekta ?etiri udruge specijalne policije (Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata "DELTA" upanja,Udruga veterana specijalne jedinice policije "ALFA" Zagreb,Udruga veterana specijalne policije iz Domovinskog rata "AJKULA" Rijeka i Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata "BARUN" Krapinsko-zagorske upanije).2013. doma?in kampa bila je Udruga "DELTA" upanja i provodio se na podru?ju Vukovarsko-srijemske upanije. 2014. godine doma?in je bila Udruga "AJKULA" Rijeka a Kamp se provodio na podru?ju Primorsko-goranske upanije.Ove godine doma?in Kampa je Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata "BARUN" a Kamp ?e se provoditi na podru?ju Krapinsko-zagorske upanije.U Kampu ?e boraviti djeca i mladi u dobi od 12 do 18 godina.Radi se o djeci hrvatskih branitelja-ratnih pripadnika specijalnih jedinica policije. Prednost boravka u Kampu imaju djeca iz obitelji slabijeg imovnog stanja. Cilj Kampa je omogu?iti djeci aktivno provo?enje dijela ljetnih praznika,upoznavanje vrnjaka iz raznih krajeva Hrvatske,prevencija tetnih oblika ponaanja i drugi.


POEGA Tradicionalni turnir u organizaciji Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata "Trenk" danas je, petu godinu zaredom, odran na malonogometnom igralitu restorana "Sara Babin vir". Kao i svake godine, prihod je namijenjen obiteljima stradalih pripadnika ove jedinice, a gostovale su ekipe iz Poege i okolnih gradova.

Ukupno je sudjelovalo 16 mukih i tri enske ekipe. Me?u mukim ekipama najbolja je bila SMC Pleternica, drugo mjesto pripalo je ekipi "Prijatelji" iz Poege, a tre?e poekom Zatvoru. U enskoj konkurenciji slavila je ekipa PU poeko-slavonske.Uz predsjednika Udruge "Trenk" eljka Grgi?a, na turniru su nazo?ili poeki gradona?elnik Vedran Neferovi?, poeko-slavonski upan Alojz Tomaevi?, na?elnik Op?ine Kaptol Mile Pavi?i? i drugi.

Više...

Ljetni kamp djece i mladih BARUN 2015.


OBAVIJEST - LJETNI KAMP DJECE I MLADIH BARUN 2015.

Potovani,
Napokon smo dobili informacije o rezultatima natje?aja za projekt Ljetni kamp 2015. Na alost za isti je odobren daleko manji iznos od potrebnog. Unato? tome ne odustajemo i ?inimo sve kako bi kamp bio proveden na najbolji mogu?i na?in. Neke aktivnosti iz programa ?emo morati reducirati,neke izmijeniti ali i dalje ?e biti zanimljivo,puno zabave i druenja.

Pozivamo vas da se obratite predstavnicima vaih udruga koji ?e vam dati potrebne informacije i kod kojih se moete prijaviti za kamp.


fra Jozo Pukari?

Dragi na, Sveti O?e, papa Franjo!

Neizmjerno sam zahvalan Bogu to mi je dao ovu blagoslovljenu prigodu to danas stojim pred Vama. elim zahvaliti i svome nadbiskupu, uzoritom kardinalu Vinku Pulji?u to me je izabrao da Vam se, u nazo?nosti tolikog broja sve?enika, redovnika i redovnica, obratim u ovoj naoj Prvostolnici i iznesem svoje iskustvo iz minuloga rata.
Dopustite da Vam se ukratko predstavim: ja sam fra Jozo Pukari?, sve?enik franjevac, ?lan franjeva?ke provincije Bosne Srebrene. Ro?en sam u brojnoj obitelji pet bra?e i ?etiri sestre u upi Gospe od An?ela, Gornja Tramonica. Moja rodna upa u to vrijeme bila je osobito bogata duhovnim zvanjima. Zato nije ni ?udno to su i moje tri sestre postale ?lanice kolskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije.Rat me zatekao na slubi upnika u upi Hrvatska Tiina kod Bosanskog amca, u Bosanskoj Posavini. Naoruani srpski policajci doli su 14. svibnja 1992. u upnu ku?u i odveli me u logor, zajedno s mnogim mojim upljanima, iako nismo nizato bili krivi. upa je ostala bez stanovnika, a ve?ina ku?a je unitena...

Više...

Veljko Mari? stigao u Hrvatsku!

Veljko Mari? stigao u Remetinec. Supruga: Sav trud se isplatio

Veljko Mari? stigao je u Remetinec. U 16.15 ministar pravosu?aOrsat Miljeni? potvrdio je novinarima da je Veljko Mari? predan hrvatskoj policiji i da je na putu za Remetinec.On se sada nalazi u Hrvatskoj, predan je hrvatskoj policiji rekao je Miljeni?.Ovaj osje?aj, znaju?i da je moj suprug u Hrvatskoj, ne mogu ni opisati. Djeca su presretna, svi smo oduevljeni - rekla je Veljkova supruga Marijana Mari?, s kojom smo razgovarali danas u poslijepodnevnim satima. Ku?a joj je puna ljudi, otkriva, telefon neprekidno zvoni. Pitamo je li Veljkov povratak za nju iznena?enje.Bilo je nekih naznaka, ali nita konkretno, sve do malo prije. Sav trud se isplatio. Svjesna sam da ide u zatvor, ali u hrvatski zatvor i to nama neopisivo puno zna?i - kae Marijana Mari?, zahvaljuju?i svima koji su na bilo koji na?in pomagali njezinoj obitelji. Supruga ?e posjetiti tek tijekom srijede jer je ocijenila da se danas ne bi uspjela vidjeti s njime ni nakratko...

Više...


  • U Rajevom Seluje obiljeena godinjica katastrofalne poplave koja je 17. svibnja 2014. zadesila taj dio upanjske Posavine
  • Tada je zbog visokog vodostaja Save puknuo nasip kod Rajevog Sela, a ubrzo nakon toga i nasip kod Ra?inovaca
  • Obljetnica je obiljeena svetom misom sluenom u rajeva?koj katoli?koj Crkvi svetog Ilije te otkrivanjem drvenog Spomen kria nedaleko mjesta puknu?a nasipa

Svetom misom sluenom u rajeva?koj katoli?koj Crkvi svetog Ilije teotkrivanjem drvenog Spomen kria nedaleko mjesta puknu?a nasipa, uRajevom Selu je u nedjelju obiljeenagodinjica katastrofalne poplave koja je17. svibnja 2014. zadesila taj dio upanjske Posavine, nakon to je zbogvisokog vodostaja Save puknuo nasip kod Rajevog Sela, a ubrzo nakon toga i nasip kodRa?inovaca...

Više...U nedjelju, 17. svibnja, navrava se tuna obljetnica stradavanja istoka upanjske Posavine u katastrofalnim poplavama. Iza stanovnika tog podru?ja godina je dana tuge, patnje, o?aja, straha i neizvjesnosti.

Te kobne subote ivot u Cvelferiji je stao. Pitoma slavonska sela uz granicu s BiH i Srbijom u divlja?kom je naletu, rue?i sve pred sobom, potopila mutna Sava. O?ajnim je ljudima, koji su spaavaju?i goli ivot, bosonogi naputali svoje domove s vre?icama u rukama, vodena sila unitila sve ono to su generacije godinama stvarale. Na tisu?e stanovnika bilo je evakuirano i prisilno raseljeno, a ukupne tete procijenjene su na gotovo 1,7 milijardi kuna, od ?ega samo teta na objektima iznosi 1,2 milijarde kuna.

A svaka nova kia na istoku upanjske Posavine ponovno budi strah: to ako Sava opet podivlja i ako nasipi opet popuste? to ako nam voda opet uniti ovo to smo tek obnovili, pobije stoku i uniti usjeve? I svi su sloni u jednom: "Jo jedna ovakva poplava zna?ila bi kraj egzistencije na zemlji koju obra?ujemo generacijama i to bi definitIvno bila propast Cvelferije, jer na ovom podru?ju sigurno vie nitko ne bi ostao ivjeti."...

Više...

Više članaka...

OBAVIJESTI IZ UDRUGE

"VELEBIT 2022"

Može biti slika sljedećeg: na otvorenom
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

31.OBLJETNICA DELTA

Može biti slika sljedećeg: na otvorenom