Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 916139

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 23 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD UPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata DELTA upanja (u daljnjem tekstu UVSPDR DELTA upanja ) 32 270 upanja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA upanja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skuptina UVSPDR DELTA bila je 09. oujka 2004. godine. UVSPDR DELTA upanja upisana je 17. oujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, Slubi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. oujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Obavijesti

Obavijesti

IMG 1734 resize

Nakon 24 godine, tradicionalni susret sje?anja na djecu poginulu u Domovinskom ratu Mali kri- velika rtva ove je godine po prvi puta odran ispred spomen obiljeja svoj djeci poginuloj u Domovinskom ratu , koje je danas sve?ano otkriveno u parku pokraj Lu?ke kapetanije u Slavonskom Brodu. Spomenik "Prekinuto djetinjstvo predstavlja slagalicu koja nikada ne?e biti do kraja ispunjena i zajedni?ki je autorski rad kipara Petra Doli?a i Petre Ton?i? Lipov?ak.

Nakon odrane svete mise u Crkvi Presvetog Trojstva, ispred otkrivenog spomenika u znak sje?anja na stradalu djecu bukete su poloili izaslanstva roditelja poginule djece, Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata, izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Ante Deur, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Pero ?osi?, izaslanstvo Vlade RH predvo?eno prvim potpredsjednikom Vlade Tomislavom Karamarkom, izaslanstvo Grada Slavonskog Broda predvo?eno gradona?elnikom Mirkom Dusparom te izaslanstvo Brodsko-posavske upanije predvo?eno upanom Danijelom Marui?em. Nakon toga, kolona sje?anja u kojoj je sudjelovao velik broj uzvanika uputila se prema Kazalino-koncertnoj dvorani Ivana Brli?-Maurani? gdje je odrana sve?ana akademija.

Više...


Stjepan Luci? (50) u Gunji je prije poplave ivio s majkom i bratom. U me?uvremenu se oenio, supruga mu je trudna, a od drave ?eka rjeenje za ku?u.Prije poplava ivio sam kod mame u ku?i, s jo jednim bratom. Voda je sve odnijela.Tako pri?a Stjepan Luci? (50), koji sa suprugom Snjeanom (39), dvije godine nakon poplave, jo ivi u kontejnerskom naselju u Gunji.Od 50 kontejnera ostalo je samo 10-ak limenih ku?ica, a jedini stanovnici su Stjepan i Snjeana. Nakon katastrofalne poplave su se oenili, a supruga je u ?etvrtome mjesecu trudno?e. Njih dvoje jo nemaju kamo jer Stjepan, umirovljeni branitelj i dragovoljac, kae kako eli dobiti rjeenje drave i sredstva za kupnju prve nekretnine.Stjepan je, ina?e, jedan od devetorice sinova gunjanske majke hrabrostRue Luci?, koja je sve svoje sinove poslala u obranu domovine. Kae da je bio u vojsci do 1998. godine, kad su mu dijagnosticirali PTSP, razvoja?ili ga i poslali u invalidsku mirovinu....

Više...


U Oku?anima je danas 1. svibnja, obiljeena 21. obljetnica vojno redarstvene operacije Bljesak na kojoj su prisustvovali visoki dravni, policijski i vojni uzvanici koji su se okupili ispred zgrade Poglavarstva op?ine Oku?ani.Sve?ani program je zapo?eo budnicom ulicama Oku?ana u izvedbi orkestra Oruanih snaga Republike Hrvatske. Ispred Poglavarstva op?ine Oku?ani okupili su se najvii uzvanici: predsjednik Hrvatskog sabora eljko Reiner, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Orekovi?, izaslanik predsjednice Republike Hrvatske i na?elnik GS OSRH general pukovnik Mirko undov, ministar branitelja Tomo Medved, zamjenik ministra obrane Tomislav Ivi?, glavni ravnatelj policije Zvonimir Vnu?ec, na?elnik Policijske uprave brodsko-posavske Ante Zovak i mnogi drugi.Sve?anoj proslavi prisustvovali supredstavnici policije, zapovjednici ratnih postrojbi, brojni izaslanici dravnih tijela, lokalne zajednice, drugih institucija i udruga, te veliki broj gra?ana.

Više...


Mimohodom du ulice Dvanaest redarstvenika u Borovu u ponedjeljak, 2. svibnja, zapo?elo je obiljeavanje 25. obljetnice ubojstva dvanaest hrvatskih redarstvenika. Uz hrvatske branitelje, predstavnike udruga proizalih iz Domovinskog rata i policijske slubenike, u mimohodu su sudjelovali izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Mladen Marka?, potpredsjednik Hrvatskog sabora i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Ivan Tepe, ministar unutarnjih poslova i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Vlaho Orepi?, ministar obrane Josip Buljevi?, ministar branitelja Tomo Medved, glavni ravnatelj policije Zvonimir Vnu?ec te drugi visoki dunosnici i predstavnici regionalne i lokalne vlasti. Fotografije dvanaestorice mu?ki ubijenih redarstvenika koji su upali u precizno isplaniranu zamku srpskih paravojnih postrojbi pokuavaju?i osloboditi svoje no? prije zato?ene kolege, nosili su njihovi suborcite pripadnici interventne jedinice policije PU vukovarsko-srijemske.Ispred Spomen obiljeja u sreditu sela odran je komemorativni program, a obitelji poginulih redarstvenika, visoka i druga izaslanstva poloila su vijence i zapalila svije?e.

Više...


Od 17. do 24. svibnja 2016.

Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj organizira 24. hodo?a?e hrvatske vojske i policije u Lurd. Odrati od 17. do 24. svibnja 2016. godine i bit ?e uklju?eno u 58. me?unarodno vojno hodo?a?e vojski Europe i svijeta u Lurd (58. PMI).

Hodo?asnici u Lurd u sklopu vojnog hodo?a?a mogu biti samo djelatne vojne osobe, djelatnici MORH-a i MUP-a te ?lanovi njihove ue obitelji (Prema definiciji vjernika Vojne biskupije).

U Lurdu hodo?asnici mogu boraviti u hotelima ili vojnom kampu (taborski uvjeti smjetaja).

Ukupna cijena za smjetaj u hotelima (?etiri puna pansiona i jedan polupansion) iznosi 2.300,00 kn. Cijena za boravak u vojnom kampu iznosi 950,00 kn. Smjetaj u vojnom kampu predvi?en je isklju?ivo za pripadnike OS RH i MORH-a te pripadnike Interventne i Specijalne policije (MUP). Obvezatna je prikrivna (maskirna) odora i oprema za taborski smjetaj...

Više...

25.obljetnica akcije Plitvice

25. obljetnica akcije Plitvice i godinjica pogibije Josipa Jovi?a

PLITVI?KA JEZERA - Komemorativnim skupom na Plitvicama ju?er je obiljeena 25. obljetnica akcije "Plitvice" i godinjica pogibije prvoga hrvatskog redarstvenika Josipa Jovi?a, koji je poginuo u toj akciji na Uskrs 1991. godine.U nazo?nosti obitelj i Josipa Jovi?a, brojnih prijatelja i suborca te svih onih kojima je ova prva hrvatska rtva na srcu, i koja je u kolektivnoj memoriji hrvatskog naroda, na Spomen-obiljeje vijence su poloili predsjednik Hrvatskog sabora akademik eljko Reiner, prvi potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko kao izaslanik predsjednika Vlade RH te izaslanik predsjednice RH, posebni savjetnik Ante Deur. Zajedni?ki vijenac MUP-a, MORH-a i Ministarstva branitelja poloili su ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepi?, ministar branitelja Tomo Medved i zamjenik ministra obrane Tomislav Ivi? s pridruenim izaslanstvima OSRH-a i Ravnateljstva policije, a isto su u?inili predstavnici udruga proizalih iz Domovinskog rata te predstavnici ostalih institucija.

Vojni biskup mons. Jure Bogdan odrao je molitvu te rekao kako se na dananji dan prisje?amo svih koji su ugradili svoje ivote u temelje hrvatske samostalnosti, slobode i neovisnosti.


Na Veliki petak u upi Sv.Mihaela arkan?ela-Cerna odran je 2. krini put hrvatskih branitelja. Nose?i kri i 12 metara dugu krunicu uz prigodan tekst, razmatrali smo Isusovu patnju, patnju branitelja u dananjem vremenu te njihove obitelji - djece. Branitelji su u ratu nosili krunice oko vrata, stoga je u ovoj pobonosti bila naglaena simbolika krunice koju je nosilo 10 hrvatskih branitelja. Krenuli smo od kapelice Dobre vode, uim centrom sela...

Više...

Novi ministar branitelja general Tomo Medved

Pratite uivo

'?ast mi je da imamo ministra ovakvog kalibra. Upoznali smo se proli tjedan i imat ?e 100-postotnu podrku. Uvjereni smo da ?e biti odli?an ministar', rekao je na predstavljanju Orekovi?'.Koristim priliku da se zahvalim predsjedniku Vlade. Zahvaljujem se i Domoljubnoj koaliciji koja je prepoznala u meni tu osobu spremnu preuzeti odgovornost', rekao je Medved.'Za po?etak treba formirati snaan tim i postaviti organizaciju rada. Treba poslati poruku braniteljima, poruku potovanja i moraju biti sigurni da njihova rtva nije zaboravljena', rekao je Medved.Funkcioniranje resora nije mogu?e bez potpore svih u u Vladi. Niz odre?enih prava branitelja je disperzirano i prvi korak ?e biti prijedlog jedinstvenog zakona o braniteljima. Donijet ?emo i nacionalnu strategiju za zatituzdravlja hrv. branitelja', rekao je Medved.

Više...Grad Vukovar u javnosti je predstavio projekt obnove vodotornja, simbola obrane Vukovara pod nazivom VUKOVARSKI VODOTORANJ SIMBOL HRVATSKOG ZAJEDNITVA, za ?iju je realizaciju, a na inicijativu gradona?elnika Penave i Grada Vukovara, prihvatila pokroviteljstvo i predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarovi?.Projekt je osmiljen na na?in da se najprepoznatljiviji simbol Domovinskog rata u gradu Vukovaru i RH o?uva ovakvim kakav jeste, ali i da ga se,kao memorijalni centar, u?ini dostupnim iroj javnosti. Vodotoranj bi tako pridonio razvoju ratnog turizma Grada heroja.

Više...

Poginuli pripadnik SJP Alfa dobio ulicu u Zagrebu


Sve?anim otkrivanjem plo?e s natpisom, neimenovana ulica koja se od Av. Ve?eslava Holjevca odvaja u smjeru juga do Orekovi?eve ulice u Novom Zagrebu, u ?etvrtak 21. sije?nja 2016. godine, dobila je ime pokojnog Ivice Drmi?a, hrvatskog branitelja i heroja domovinskog rata.Ovu inicijativu pokrenula je Udruga veterana Specijalne jedinice policije Alfa u spomen i trajni pijetet prema svome suborcu. Zna?aj i veli?inu rtve ovog ratnog heroja prepoznala je Gradska skuptina Grada Zagreba te je svojom odlukom doprinijela da se Grad Zagreb i Republika Hrvatska zahvale pokojnom Ivici na vlastitoj rtvi kojom je pridonio obrani domovine od agresije.Uz obitelj poginulog, suprugu Tanju, k?er Doroteju i sina Ivicu, koji su otkrili plo?u, sve?anosti su nazo?ili brojni veterani, pripadnici Specijalne jedinice policije Alfa i suborci pokojnog Ivice, izaslanik ministra unutarnjih poslova i ratni zapovjednik SJP Alfa Vladimir Faber, izaslanstvo Grada Zagreba na ?elu s pro?elnicom Gradskog ureda za branitelje Vesnom Helfrih, predsjednik Gradskog odbora za imenovanje ulica, trgova i naselja Zoran Pili?i?, predstavnici gradske ?etvrti Novi Zagreb, udruga iz domovinskog rata, aktivni i umirovljeni policijski slubenici...

Više...

Milan Bandi? je u Savskoj 66 otkrio Trg Nevenke Topalui?

Nevenka Topalui? preminula je 21. listopada 2014. tijekom prosvjeda ispred Ministarstva branitelja. Bila je stopostotni invalid prve skupine i pripadnica "Gromova".

Udruga 100 posto za Hrvatsku, sve?ano je predstavila plo?u Trga Nevenke Topalui? u Savskoj 66 u Zagrebu. U ?ast Nevenki koja je izgubila svoj ivot u prosvjedu branitelja 22. listopada prole godine, javna povrina ispred Ministarstva branitelja imenovana je u Trg Nevenke Topalui?.Ovu inicijativu pokrenuli su njezini suborci iz II. gardijske brigade Gromovi, a Grad Zagreb je podrao. Okupljenima se obratio ?uro Glogoki i prisjetio se kako ga je Nevenka molila da do?e na prosvjed. 20. listopada prole godine zapo?eo je prosvjed hrvatskih branitelja i ?lanova njihovih obitelji nezadovoljnih odnosom institucija prema hrvatskim braniteljima i odnosu prema Domovinskom ratu. Toga dana nazvala me Nevenka Topalui? i pitala moe li do?i na prosvjed. Znamo da je bila bolesna, ali neovisno o tome, Nevenka se pojavila i sudjelovala, kako ona kae, u prosvjedu zbog nepravde. U ovom kamenu ovdjeuklesano je da je Nevenka dala svoje zdravlje za hrvatsku slobodu, a ivot za budu?nost Hrvatske. Kada mnogi pitaju danas zato smo jo ovdje - zbog nepravde zbog koje je Nevenka dala svoj ivot.

Više...

Branitelji za osobu godine izabrali generala Marka?a


Osoba godine, prema izboru Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. te drugih braniteljskih udruga, je general pukovnik u mirovini Mladen Marka?.

Priznanje je zasluio kao bivi zapovjednik specijalnih redarstvenih postrojbi MUP-a Republike Hrvatske u Domovinskom ratu, nakon ?ega je godinama zajedno s Antom Gotovinom bio pritvoren u Haagu. Poslije osloba?aju?e presude svojim je djelom i ponaanjem iznimno pridonio ne samo napretku i promidbi Domovinskog rata, ve? i izgradnji imida ljudi koji su bili prvi kad je trebalo, stoji u priop?enju.U anketi su sudjelovali predstavnici pedesetak udruga proizalih iz Domovinskog rata, a priznanje ?e Marka?u sve?ano biti uru?eno po?etkom idu?e godine u Zagrebu. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. ovo priznanje dodjeljuje drugu godinu zaredom, a lani je titulu Osobe godine ponio ?uro Glogoki.Dodajmo i kako je Mladen Marka? po?asni gra?anin Koprivnice i Koprivni?ko-krieva?ke upanije.
izvor:drava-info.hr

Više članaka...

OBAVIJESTI IZ UDRUGE

NAJAVA,USKORO....
Opis fotografije nije dostupan.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

20.Obljetnica SJP "Delta"