Duks-Delta ŽupanjaZa članove udruge još uvjek postoji mogućnost nabave
duks-majice sa oznakama udruge.Za nabavu obratiti
se rizničaru udruge Raguž Miroslavu.(mob.098-889-407)